Helle Vogt


Udgivelser

Dansk retshistorie og vestlig forfatningsudvikling

Studieudgave

"Dansk retshistorie" og vestlig forfatningsudvikling er en studiebog rettet mod jurafaget af samme navn. Undervisningen er bygget op om den forfatningsretlige udvikling, både som den kommer til udtryk i den retsfilosofiske litteratur og i den realpolitiske virkelighed. Den danske forfatningsudvikling står i centrum, men bliver suppleret af tekster, der omhandler forfatningsretten i en række centrale vestlige stater.

De såkaldte frihedsrettigheder står centralt i den moderne forfatningsret, idet beskyttelsen af det enkelte individ mod overgreb fra statens side, bliver anset som et fundament for de vestlige demokratier. Studiebogen fokuserer på to af de traditionelle frihedsrettigheder; den første er ejendomsrettens beskyttelse, hvor en række tekster er udvalgt for at illustrere, hvordan synet på det at eje ændrede sig gennem tiden. Den anden er retten til privatliv, hvor et enkelt element, den seksuelle frihed er udvalgt, og hvor fokus er på homoseksualitet og bestialitet.

Bogen består hovedsageligt af kilder suppleret med indledninger og forklarende tekster, og dertil kommer et par længere artikler, der lægger op til diskussion. Det er tanken, at hæftet skal læses på baggrund af Ditlev Tamms lærebog i retshistorie. For at lette samspillet mellem de to værker er hvert tema udstyret med en indledning, hvor der blandt andet henvises til de sider i retshistorien, der supplerer studiebogen.

Mange af teksterne er for tilgængelighedens skyld blevet moderniseret, ligesom de fleste fremmedsprogede tekster er oversat.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 208 sider | ISBN 9788757420821

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Politi, magt og historie

Festskrift til Henrik Stevnsborg
af Peter Blume (red.), Helle Vogt (red.), Mette Volquartzen (red.)

I år fylder professor Henrik Stevnsborg ikke alene 70, det er også 40 år siden, at han for alvor trådte ind på den forskningsmæssige scene med sin licentiatafhandling Normer og sanktioner i et førindustrielt storbysamfund. Prostitutionen i København i sidste halvdel af det 18. århundrede. Afhandlingen kom til at indvarsle mange af de temaer, som Henriks forskning siden har kredset om, ret, historie, sociale forhold, regulering og magt. Ordet politi kom senere ind, men handler politiretten ikke netop om de fire sidste forhold, og som Henrik på fornemste vis gennem sin forskning har vist, så kan man ikke forstå det danske politi, som det ser ud i dag, uden at have et solidt historisk fundament at bygge forskningen på. 

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 317 sider | ISBN 9788757442687

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

How Nordic are the Nordic Medieval Laws - Ten Years After

Proceedings of the 10th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “How Nordic are the Nordic Medieval Laws? – Ten Years After” which was held at the Carlsberg Academy in May 2013 in Copenhagen. 

The main theme of the conference was a return to the question raised at the first conference held back in 2003: The Nordic medieval laws seen in a European context. In these ten years the interpretation of the Nordic laws has changed from a specific Nordic to a more common European perspective, understanding the Nordic laws as a part of a common European tradition. Thus, the traditional interpretation that the Nordic medieval laws were expressions of an ancient Nordic culture has been under change since the first Carlsberg conference and this volume sums up the current stage of research and raises new questions.

The publication of this volume is funded by The Carlsberg Foundation.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 249 sider | ISBN 9788757432251

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Law and Disputing in the Middle Ages

Proceedings of the 9th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “Law and Disputing in the Middle Ages” which was held at the Carlsberg Academy in May 2012 in Copenhagen..

It includes articles from an international group of scholars of various aspects of disputing, not only from legal but also sociological and historical perspective in the Middle Ages. The collection of articles covers a multitude of aspects regarding law and disputing like the concept of disputing, the formal and practical sides of dispute settlements as well as various disputing strategies.

This volume will be of interests to students and scholars working with in European legal culture and cultural, social, and economic history of the Middle Ages.

The publication of this volume is funded by The Carlsberg Foundation.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 304 sider | ISBN 9788757426816

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Law and Marriage in Medieval & Early Modern Times

Proceedings of the 8th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times” which was held at the Carlsberg Academy in May 2011 in Copenhagen..

It includes articles from an international group of scholars of various aspects of marriage, not only from legal but also theological and historical perspective. Both the Middle Ages and the early modern period are covered in this volume. The geographical focus is in Europe. The collection of articles covers a multitude of aspects regarding marriage like the concept of marriage, the practical sides of marriage such as last wills and dowry as well as various marital strategies.

This volume will be of interests to students and scholars working with in European legal culture and cultural, social, and economic history of the Middle Ages and the early modern period.

The publication of this volume is funded by The Carlsberg Foundation.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 308 sider | ISBN 9788757426892

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Law before Gratian

Proceedings of the third Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Mia Münster-Swendsen (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference ”Law before Gratian”.

The volume covers a wide range of topics from individual and local case studies to broader reflections on the status and function of law in medieval European societies before the scholastic legal 'revolution' of the later twelfth century. Seeking to broaden our view of constituted law in this period, the articles examine these earlier developments in their own right and provide new insights into the variety and complexity of early and high medieval approaches to law and jurisprudence..

This volume will be of interests to students and scholars working with in European legal culture and cultural, social, and economic history of the Middle Ages and the early modern period.

The publication of this volume is funded by The Carlsberg Foundation.

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 150 sider | ISBN 9788757416473

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr