Helene Helboe Pedersen


Udgivelser

Politiker

Dilemmaer i politisk repræsentation

Hvad vil det sige at være politiker? Der findes ingen egentlig jobbeskrivelse for en politiker, men måden, politikerne varetager deres opgave, har betydning for demokratisk repræsentation og for samfundsmæssige beslutninger. Mange har kritiske holdninger til politikere, men få har indsigt i politikernes opgaver og hverdag.

Med udgangspunkt i fem dilemmaer og et omfattende datamateriale beskriver bogen, hvordan danske folketingspolitikere anskuer deres hverv som politikere, hvordan de prioriterer deres mange opgaver, og hvordan de balancerer mellem at være professionel og privat i deres virke.

Bogen korrigerer eksisterende myter om personfikserede politikere, men rejser også nye centrale bekymringer. Politikere bruger mindre tid på lovgivningsarbejde end tidligere, hvilket sætter spørgsmålstegn ved den demokratiske kvalitet af de beslutninger, der påvirker borgeres hverdag. At politikere samtidig er ude af trit med vælgerne, hvad angår ønsker til politisk repræsentation, rejser spørgsmål om den afgørende kobling mellem vælgere og politikere.

Om forfatteren: Helene Helboe Pedersen er ph.d. og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer på politisk repræsentation, især betydningen af politiske partier og interesseorganisationer for interessevaretagelse i det politiske system. Har publiceret artikler i blandt andet Party Politics, Interest Groups and Advocacy, Governance and Legislative Studies Quarterly.

Se alle titler inden for Dansk politik

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 127 sider | ISBN 9788757450187

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr

Når embedsmænd lovgiver

I de vestlige demokratier er den statslige regulering omfattende. Det gælder også i Danmark. En stor del af reguleringen sker via bekendtgørelser. Nogle er mere vidtgående end mange love og griber stærkt ind over for borgere og virksomheder. Andre er smallere og tekniske udmøntninger af lovbestemmelser. Fælles for dem er, at de ikke er vedtaget af Folketinget, men udformet og sat i kraft af regeringen og dens embedsmænd efter bemyndigelse fra Folketinget. Der er i dagens Danmark mere end fem tusinde gældende bekendtgørelser.

Denne bog er den første store analyse af brugen af bemyndigelseslovgivning. Bogen giver et systematisk overblik over væksten i brugen af bekendtgørelser fra 1990 og frem. Den giver svar på, hvorfor Folketinget i stigende grad sætter sig selv til side og delegerer regelfastsættelsen til regeringen og dens embedsmænd. Bogen indeholder også en dyberegående analyse af, hvordan regering og embedsmænd tager vare på den magt og det ansvar, der følger med bemyndigelserne.

Bogens analyser bygger på et omfattende empirisk grundlag, der inkluderer hundredvis af interne sagsakter på tværs af fire ministerier, et stort antal interview med embedsmænd og politikere samt en betydelig mængde offentligt tilgængelige dokumenter.

 

Se alle titler inden for Dansk politik 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 237 sider | ISBN 9788757448122

Pris

E-bog Papirbog
250,00 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
200,00 kr 228,00 kr