Hans Henrik Hjermitslev


Udgivelser

Professionsdannelse på tværs

Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole

Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund.

Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.

I denne antologi undersøger en række forskere professionsdannelse og samarbejde i den nye folkeskole. Bogen tilbyder dermed viden om og værktøjer til folkeskolens parter, så de i højere grad kan forstå hinandens udgangspunkter og således også forbedre skolens praksis.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 370 sider | ISBN 9788757436983

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Velfærdsprofessioner

af Hans Henrik Hjermitslev (ansv. red.)

Inden for velfærdsprofessionerne er der i disse år fokus på tværprofessionelt samarbejde. Målet med samarbejdet er at levere en helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne.

Formålet med denne bog er at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed. Herved bliver det tydeligere, hvad de forskellige professioner kan byde ind med for at løse de fælles opgaver med at styrke børns og borgeres velfærd, sundhed og dannelse.

Bogen indeholder overordnede kapitler om velfærdsprofessioner, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt specifikke kapitler om de ti største velfærdsprofessioner: administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring- og sundhedsbachelor, fysioterapeut, jordemoder, lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Bogen kan benyttes som lærebog til den tværprofessionelle undervisning på professionshøjskolerne og som håndbog for praktikere, der indgår i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Se alle titler inden for Almene samfundsforhold

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 197 sider | ISBN 9788757443141

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 180,00 kr