Hans Henrik Edlund


Udgivelser

Dansk Privatret HA(jur.)

Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 22. udgave.

Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo august 2022.

Se flere titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 250 sider | ISBN 9788757452372

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Dansk Privatret HA og HD

Dette er en studieudgave af "Dansk Privatret", som nu foreligger i en revideret og ajourført 22. udgave.

Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo august 2022.

Se flere titler indenfor obligationsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 500 sider | ISBN 9788757452389

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr

Dansk privatret

Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 22. udgave.

Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo august 2022.

Se flere titler indenfor obligationsret

 

 

Læs mere
Udgave 22, 2022 | 850 sider | ISBN 9788757452365

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Håndbog for erhvervsmæglere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar er en samlet fremstilling af erhvervsmægleres retsstilling. Bogen indeholder en systematisk gennemgang af domme, juridisk litteratur, responsumudvalgsudtalelser m.v. Håndbogen beskriver, analyserer og kommenterer de opgaver og pligter, som påhviler den praktiserende erhvervsmægler.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 197 sider | ISBN 9788757420630

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr

Festskrift til Palle Bo Madsen

af Hans Henrik Edlund (ansv. red.), Torsten Iversen (ansv. red.), Birgit Liin (ansv. red.), Susanne Karstoft (ansv. red.)

Den 2. december 2021 fyldte professor, lic.jur. Palle Bo Madsen 70 år.

Gennem sit omfattende forfatterskab og øvrige virke i og uden for universitetsverdenen har Palle ydet meget væsentlige bidrag på en lang række retsområder, og det vil vi gerne markere med dette festskrift. Palle Bo Madsen er en særdeles produktiv forfatter og har publiceret en lang række større og mindre artikler og anmeldelser, og han har været forfatter eller medforfatter til stribevis af bøger om aftaleret, formueret og markedsret.

Bidragene i dette festskrift er opdelt i fire emnegrupper, som afspejler Palle Bo Madsens vidtspændende juridiske interesseområder: Almene emner og offentlig ret, formueret og procesret, immaterialret og markedsføringsret og konkurrenceret.

Denne bog er dermed en hyldest til Palle Bo Madsens forfatterskab og videnskabelige virke. Bogens tilblivelse er støttet af Deyers Fond.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 600 sider | ISBN 9788771986266

Pris

E-bog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr