Hans Christian Spies


Udgivelser

Ret og Digital forvaltning

For tiden blæser en digital vind over forvaltningen. Digital forvaltning foranlediger mange retlige spørgsmål. Udover en oversigt over de vigtigste initiativer på dette område er hovedfokus i denne bog på de retlige problemstillinger, der aktualiseres når der skal tages stilling til, om en digitalisering i form af automatiseret retsanvendelse skal gennemføres, herunder:

  • Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres?
  • Kan man eventuelt foretage en delvis digitalisering af området?
  • Kan digitaliseringen ske inden for rammerne af de gældende retsregler?
  • Hvordan skal retsreglerne ændres, hvis det skal være muligt at digitalisere?
  • Hvordan skal digitaliseringsprojektet ændres, hvis det skal forblive inden for rammerne af de gældende retsregler?
  • Hvilken betydning har reglerne om beskyttelse af personoplysninger?

Bogen henvender sig til alle, der deltager eller vil komme til at deltage i et digitaliseringsprojekt, og ligeledes til beslutningstagere, der skal afgøre, hvorvidt der skal digitaliseres på et givent forvaltningsområde. Også dem som primært har en teoretisk interesse i forvaltningens digitalisering, vil kunne have nytte af denne bog.

Læs mere
Udgave 1, 2005 | 203 sider | ISBN 9788757411584

Pris

E-bog Papirbog
378,00 kr 420,00 kr
Medlemspris Medlemspris
302,40 kr 336,00 kr