Hanne Mølbeck


Udgivelser

Vejloven

Med kommentarer

Den sidste kommenterede vejlov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom vejlovgivningen ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2014. 

Lovkommentaren er skrevet som et praktisk redskab for de mange mennesker, der dagligt arbejder i vejsektoren og for borgere, der skal kende deres rettigheder og pligt og endelig til afklaring af forskellige juridiske problemstillinger.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

1. oplag indeholder desværre en mindre fejl, der berører siderne 347-354. Rettelsesark kan downloades her

Fejlen er rettet i 2. oplag. 

 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 698 sider | ISBN 9788757442335

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

Ekspropriation i praksis

Denne bog udkom første gang i 2007, men der er sket en del på ekspropriationsområdet siden da. Ekspropriation i praksis, 2. udgave, er en opdatering af 1. udgaven, der både indeholder ajourføring med relevant lovgivning og praksis, samt en udvidelse af visse emner og inddragelsen af nye.

Bogen forholder sig især til de mange praktiske problemstillinger, som opstår i ekspropriationssager af såvel materiel som formel karakter. Relevante spørgsmål bliver besvaret ud fra den gældende lovregulering og den righoldige praksis på området.

Bogen er fortsat inddelt i fire overordnede afsnit:

– Ekspropriationsindgrebet

– Erstatningsfastsættelsen

– Ekspropriationsprocessen

– Taksationsprocessen

Bogens målgruppe er fortsat praktikere, som fra tid til anden beskæftiger sig med ekspropriation, herunder anlægsmyndigheder, kommuner, landinspektører, advokater og andre rådgivere.

Ekspropriation i praksis, 2. udgave er skrevet af advokat Hanne Mølbeck, advokat Jens Flensborg og professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup. Alle tre har i vidt omfang beskæftiget sig med såvel statslige som kommunale ekspropriations- og taksationssager. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg har navnlig repræsenteret statslige og kommunale anlægsmyndigheder i ekspropriationsprocessen og Søren Højgaard Mørup har bl.a. en baggrund som formand for flere taksationsmyndigheder.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 568 sider | ISBN 9788757436105

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr