Hanne Hartoft


Udgivelser

Retssikkerhedsloven

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. 

Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv.

Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022.  

Lovkommentaren vil være et nyttigt arbejdsredskab i forbindelse med både generelle spørgsmål om tilrettelæggelsen af sagsbehandling mv. og i forbindelse med konkrete spørgsmål om lovens anvendelse i enkeltsager.

 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 668 sider | ISBN 9788757450590

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr

Socialret

Børn og unge

Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge. I bogen behandles de seneste reformer på området, herunder bl.a. de ændringer der har ført til etablering af Familieretshus og Ungdomskriminalitetsnævn.

Bogens forfattere er, professor (mso) , ph.d. Trine Schultz, lektor, ph.d. Hanne Hartoft, professor (mso), ph.d. John Klausen og adjunkt, ph.d. Anne Mørk. Alle fire forfattere er tilknyttet Social Law Research Centre ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretlige område.

 

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 629 sider | ISBN 9788757445626

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 560,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 448,00 kr

Children's Rights

The Convention on the Rights of the Child in Danish Law

This book is about children's rights seen from a legal perspective. The purpose of the book is to take a look at how children's rights are protected in the UN Convention on the Rights of the child and how they are respected in a Danish context.

The Convention has given rise to constant discussion in legal theory - What is the status of the Convention? What legal significance does it have? How is the child protected by the provisions of the Convention? What individual rights does the Convention give each child? How are children's rights protected in Danish law and practice? The authors try to address these issues both on a general level and by looking at specific areas of Danish law in which children's rights appear to be under pressure or give rise to further investigation.

The book is aimed at a Scandinavian audience with insight into the social structures of Nordic welfare States and their organization. However, the book may easily appeal to a wider readership but with the proviso that the chapters of the book presuppose some knowledge of the authorities and forms of regulation in Scandinavian countries.

The authors are primarily researchers at the Department of Law at Aalborg University, but Nordic colleagues in the field of child law have also contributed to the book.

Se alle titler inden for Person-, familie- og arveret

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 394 sider | ISBN 9788757444889

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge, en kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven.

Bogen redegør og analyserer den nuværende lovgivning inden for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Forfatter Hanne Hartoft sammenholder disse regler med eksempler fra hverdagslivet i opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier, hvor det kan konstateres at reglerne ikke er opbygget, så de afspejler et nutidigt syn på børns beskyttede rettigheder.

Magtanvendelsesudvalgets betragtninger og den politiske aftale fra november 2015 om forslag til lovændringer er indarbejdet i bogen.

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge er en samlebetegnelse for en række forskellige kontrollerende og adfærdsregulerende indgreb. Lovgivningen overlader en række beføjelser, f.eks. til føren og fastholdelse, person og rumundersøgelse, kommunikationskontrol og begrænsninger i bevægelsesfriheden til visse anbringelsessteder. I dagligdagen opstår der dog mange situationer, der ikke er omfattet af reguleringen, og hvor man kan være i tvivl om, hvorledes hensynet til barnets selvbestemmelse skal afvejes overfor omsorgspligten.Fremstillingen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling.

Om forfatteren

Hanne Hartoft er tidligere advokat, og er nu ansat som adjunkt ved Aalborg Universitet, hvor hun underviser og forsker i social- og strafferet.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 491 sider | ISBN 9788757435412

Pris

E-bog Papirbog
425,00 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
340,00 kr 380,00 kr