Gitte Sommer Harrits


Udgivelser

Forskningsinterview

En praktisk og metodisk introduktion

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.

Formålet med bogen er at formidle centrale indsigter, praktiske erfaringer og konkrete råd, som kan guide og støtte både håndværk og refleksion. Bogens pointer trækker på forfatternes egne erfaringer såvel som den bredere danske og internationale litteratur om interview og kvalitativ metode.

Anne Mette Møller er cand.scient.soc. og ph.d. i Statskundskab fra Københavns Universitet. Hun adjunkt ved Institut for Statskundskab Aarhus Universitet og tilknyttet VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun har tidligere arbejdet med evaluering og analyse, primært på det sociale område. Hendes forskningsområder dækker bl.a. frontlinjemedarbejdere, professionalisme, faglig ledelse, digitale teknologier og kvalitative metoder, særligt organisatorisk etnografi.

Gitte Sommer Harrits er cand.scient.pol. og ph.d. i Statskundskab fra Aarhus Universitet. Hun er prorektor ved VIA University College og har tidligere været lektor og studieleder ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder dækker bl.a. sociale klasser og kategorier, professionelt arbejde samt kvalitative metoder og metodekombination.

 

Se alle titler inden for Videnskabsteori.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 224 sider | ISBN 9788757446067

Pris

E-bog Papirbog
245,00 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
196,00 kr 220,00 kr

Pierre Bourdieu

Statskundskabens klassikere

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) står som en af de mest indflydelsesrige europæiske sociologer i det 20. århundrede, og hans arbejde har haft stor betydning for så forskellige forskningsområder som klasse, kunst, uddannelse, videnskab, journalistik, og politik.

Denne bog introducerer læseren til Bourdieus sociologi og politiske tænkning. Først præsenteres Bourdieus særlige forståelse af forholdet mellem videnskab og praksis, og herefter forklares de centrale begreber og elementer i hans sociologiske teori: kapital, habitus og felt. Dernæst diskuteres Bourdieus magtforståelse samt hans bidrag til den bredere tænkning om staten og det politiske. Bogen afsluttes med to oversatte uddrag fra bøgerne Sur l’État (Om staten) og Propos surle champ politique (Det politiske felt).

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 140 sider | ISBN 9788757434866

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr