Frederik Gammelgaard


Udgivelser

Kommunal erhvervsvirksomhed

I "Kommunal erhvervsvirksomhed" behandles og analyseres, hvilke erhvervsaktiviteter kommunerne kan varetage med hjemmel i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og med hjemmel i de tre kommunale erhvervslove dvs. lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter (erhvervsudviklingsloven), lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber mv. (samarbejdsloven) og lov om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (opgaveudførelsesloven).

"Kommunal erhvervsvirksomhed" behandler derudover sammenhængen og samspillet mellem kommunalfuldmagtsreglerne og de tre erhvervslove, hvor det vurderes, i hvilket omfang og på hvilke måder de tre erhvervslove har udvidet kommunernes mulighed for at udøve og støtte erhvervsvirksomhed i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Bogen behandler tillige indgående de organisatoriske rammer for at udøve eller støtte erhvervsvirksomhed efter kommunalfuldmagten og de tre erhvervslove.

"Kommunal erhvervsvirksomhed" henvender sig med den righoldige inddragelse af praksis om såvel kommunalfuldmagtens indhold som fortolkningen af de tre erhvervslove til alle, som beskæftiger sig med kommuners retlige forhold. Bogen er også velegnet i undervisningsøjemed.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 439 sider | ISBN 9788757411133

Pris

Papirbog
610,00 kr
Medlemspris
488,00 kr