Flemming Balvig


Udgivelser

Flamingoeffekten

Sociale overdrivelser og social pejling

Misforståelser er udbredte. Ikke desto mindre spiller de en stor rolle for, hvordan vi vælger at handle, og hvad vi tror andre mennesker forventer af os. Som flamingoer handler vi ud fra det indtryk, vi har af, hvad normen er.

”Flamingoeffekten” påviser, hvor udbredt og hvor mangesidet fænomenet ’sociale misforståelser’ er i vor indbyrdes omgang med hinanden – og de konsekvenser det har for den enkelte og for samfundet. Et klassisk eksempel er unge som tror, at andre unge drikker langt mere end det faktisk er tilfældet – og det får nogle unge til at drikke mere end de har lyst til.

Bogen introducerer begrebet social pejling, som en metode til korrektion af sociale misforståelser – eller rettere, en mangfoldighed af forskellige metoder. Med ”Flamingoeffekten” får du en oversigt over disse metoders anvendelse i praksis og resultaterne heraf, i Danmark såvel som i udlandet. Forfatterne giver en række anbefalinger til, hvordan social pejling kan udbygges, understøttes og integreres i forebyggelsesarbejdet vedrørende risikoadfærd såsom kriminalitet, tobaksrygning, overdrevent drikkeri mv.

Bog og forskning er finansieret af TrygFonden.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 411 sider | ISBN 9788757421842

Pris

E-bog Papirbog
475,00 kr 525,00 kr
Medlemspris Medlemspris
380,00 kr 420,00 kr

Verdens bedste politi

Politireformen i Danmark 2007-2011

Bogen tilbyder et indblik i politireformen, dens grundlag, konsekvenser og forbedringer. Hvordan ser verdens bedste politi ud?

Helt centralt er, at befolkningen har tillid til politiet. Politiet er i mange henseender retssystemets frontlinje; det er den del af retssystemet, flest borgere kommer i kontakt med (for mange også den eneste). Politiet er samtidig på mange områder statens repræsentanter, og har befolkningen ikke tillid til politiet, har samfundet et demokratisk problem. Har man ikke tillid til, at politiet vil og kan tage affære, når det er nødvendigt, ligger vejen til selvjustits og selvtægt åben.

Herudover opregner forfatterne tilgængelighed for borgerne og mulighed for kontakt, tryghed i forhold til kriminalitet og effektivitet i opklaringen af forbrydelser, ordensproblemer samt sager der skal afgøres i rimelig tid.

Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem forfatterne og Rigspolitiet der blev indgået i 2006 med formålet at evaluere den forestående politireform. I årene frem mod 2006 havde Danmark på mange måder et af verdens bedste politikorps. Målt med internationale alen havde tilliden til politiet gennem en længere årrække ligget i top.

Men hvis det danske politi faktisk kunne siges at være et af verdens bedste, er det nærliggende at spørge, hvorfor politiets skulle reformeres i så omfattende grad, som tilfældet blev?

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 268 sider | ISBN 9788757425925

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,50 kr 220,00 kr

Ringstedforsøget

Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet
Læs mere
Udgave 1, 2010 | 454 sider | ISBN 9788757490596

Pris

E-bog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr

Det voldsomme samfund, Bind I

Fortid og nutid. Om vold som problem og fængsel som løsning
Læs mere
Udgave 1, 2000 | 338 sider | ISBN 9788757490855

Pris

E-bog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Det voldsomme samfund, Bind II

USA og Danmark - Om vold som problem og fængsel som løsning
Læs mere
Udgave 1, 2000 | 406 sider | ISBN 9788757490589

Pris

E-bog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr