Eivind Einersen


Udgivelser

Forældelsesloven af 1908 med kommentarer

Ved forældelsesloven blev der indført en 5-årig forældelse af de fleste af dagliglivets krav. Loven er en af de centrale formueretlige love, og der har siden dens vedtagelse i 1908 været afsagt mere end 500 trykte domme om loven.

På trods heraf har der ikke tidligere været udarbejdet en samlet fremstilling af de problemstillinger, loven rejser.

Denne lovkommentar har til formål at råde bod herpå og at besvare en række af de spørgsmål, som opstår i det praktiske retsliv, blandt andre:

  • hvornår forældelsesfristen begynder at løbe i tilfælde af krav om erstatning for personskade og forurening;
  • hvor længe borgere og virksomheder risikerer at blive mødt med krav fra det offentlige om betaling af skatter og afgifter, og hvor længe de kan stille krav om tilbagebetaling af uberettiget opkrævede skatter og afgifter;
  • i hvilket omfang loven kan anvendes i forholdet mellem aktionærer, kommanditister og interessenter;
  • i hvilket omfang loven får betydning for krav vedrørende fast ejendom og lån, selvom sådanne krav som udgangspunkt ikke omfattes af loven;
  • hvad der skal til for at forældelsesfristen afbrydes eller ikke kan gøres gældende; og
  • hvorvidt panterettigheder og lignende rettigheder kan bortfalde eller miste deres betydning ved forældelse.

Eivind Einersen er advokat i O. Bondo Svane Advokatfirma.

Læs mere
Udgave 1, 1999 | 368 sider | ISBN 9788757401677

Pris

Papirbog
910,00 kr
Medlemspris
728,00 kr