Dennis Ramsdahl Jensen


Udgivelser

Merværdiafgiftspligten

Merværdiafgiften (momsen) indbringer en væsentlig del af det danske skatteprovenu og har i de senere år påkaldt sig en stadig større bevågenhed fra såvel praktikere som teoretikere. "Merværdiafgiftspligten" er imidlertid den første omfattende danske fremstilling, der behandler denne centrale del af skatteretten.

Gennem systematisk analyse af lovgivning og praksis på området redegør bogen for merværdiafgiftspligtens betingelser, herunder for de principper der finder anvendelse ved opgørelsen af det merværdiafgiftsretlige beskatningsgrundlag.

Bogen indeholder primært en analyse og diskussion af den afgiftspligtige transaktions karakteristika. Forfatteren behandler i den forbindelse følgende emner:

  • Afgrænsningen af det merværdiafgiftsretlige leverancebegreb
  • Kravet om direkte sammenhæng mellem leverance og vederlag
  • Principperne for opgørelsen af det merværdiafgiftsretlige beskatningsgrundlag
  • Begrebet "afgiftspligtig person" med særlig vægt på afgrænsning af begrebet "økonomisk virksomhed"
  • Behandlingen af vederlagsfrie transaktioner

Herunder tager forfatteren en række problemstillinger op til selvstændig analyse og diskussion. Det drejer sig bl.a. om den merværdiafgiftsretlige behandling af ulovlige transaktioner, blandede transaktioner, tilskudstransaktioner, transaktioner mellem interesseforbundne parter osv. Desuden diskuteres det, hvilken vægt merværdiafgiftsretlige principper spiller ved fastlæggelsen af gældende ret - særligt diskuteres det merværdiafgiftsretlige neutralitetsprincips styrke som fortolkningsbidrag.

Da bogen fremstiller gældende ret på det behandlede område, har den ikke alene et teoretisk sigte, men er i lige så høj grad af interesse for dommere, advokater, revisorer, myndigheder og andre, der arbejder praktisk med merværdiafgiftsretten.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 423 sider | ISBN 9788757411034

Pris

E-bog Papirbog
603,00 kr 670,00 kr
Medlemspris Medlemspris
482,40 kr 536,00 kr