Dennis Pagh Asanovski


Jubilæumsskrift for Dommerfuldmægtigforeningen

I anledning af, at Dommerfuldmægtigforeningen fylder 75 år har foreningen og dennes medlemmer samt omverdenen, som har en holdning til vores retssystem, fået ordet i dette festskrift. Jubilæumsskriftet indeholder en samling af artikler, der både er underholdende, oplysende, inspirerende og udfordrende.

Skriftet henvender sig primært til jurister, der har en daglig kontakt med retten, men også de der er interesserede i at få et indblik i, hvordan det er at arbejde ved domstolene.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 304 sider | ISBN 9788757433753

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr