Per Darmer


Udgivelser

Paradigmer i praksis

Videnskabsteori og metode i ledelses- og organisationsstudier

At undersøge organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg: fx valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker og analyseform. For at sikre kvalitet i undersøgelsen er det væsentligt at sikre konsistens i disse valg. "Paradigmer i praksis" beskriver hele processen fra valg af problemformulering til den afsluttende konklusion og de efterfølgende refleksioner.

Bogen er struktureret om to forskellige tilgange – paradigmer – til videnskabsteori: en realistisk og en konstruktivistisk. Uanset hvilket paradigme der arbejdes inden for fungerer bogen som en central støtte i arbejdet. Essensen i god undersøgelsespraksis beskrives, og forskelle og ligheder mellem de to paradigmer udfoldes. Denne konsistente refleksion omkring det bagvedliggende paradigme tydeliggør, at enhver undersøgelse af praksis er forankret i et videnskabsteoretisk paradigme, og at dette har betydning for alle undersøgelsens faser.

"Paradigmer i praksis" henvender sig til studerende, der arbejder med empiriske studier af organisation og ledelse, samt til praktikere, der ønsker at øge deres metodebevidsthed.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio januar 2020.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 430 sider | ISBN 9788757444773

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr