Dan Stausholm Nielsen


Udgivelser

InfoSoc-direktivet og de danske ophavsretlige undtagelser

Bogen handler om, i hvilken udstrækning de danske ophavsretlige undtagelser er forenelige med InfoSoc-direktivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet).

Bogen behandler bl.a. følgende:

  •  I hvilken udstrækning skal de danske ophavsretlige undtagelser kunne forenes med InfoSoc-direktivet?
  •  Hvilken grad af harmonisering foretager direktivet af de ophavsretlige undtagelser?
  • I hvilken udstrækning er de danske ophavsretligeundtagelser i konflikt med InfoSoc-direktivet?
  • Hvordan kan eventuelle sådanne konflikter løses på lovgivningsniveau?

Bogen henvender sig både til jurister, der arbejder teoretisk med ophavsret, og til jurister, der arbejder praktisk med ophavsret.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 166 sider | ISBN 9788757439243

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr