Christian Knudsen


Udgivelser

Økonomisk metodologi bind 2

Virksomhedsteori og industriøkonomi

I andet bind i serien "Økonomisk metodologi" anvendes diskussionen om forskellige metodologier og forklaringsmåder til konkret at analysere en række forskningstraditioner inden for virksomhedsteorien.Det drejer sig om traditioner som neoklassisk teori, spilteorien, managerialismen, behavioralismen, principal agent-teorien, transaktionsomkostningsteorien, evolutionær teori, kundskabsbaseret virksomhedsteori, m.m. Disse traditioner søges dels beskrevet som fortløbende forskningsprogrammer og det søges klarlagt, hvilken forklaringsmåde, som man benytter sig af. Og ud fra en diskussion af den enkelt forskningstraditions syn på »virksomhedens natur« ses på, hvilke praktiske anvendelser af såvel virksomhedsstrategisk som konkurrencepolitisk karakter, de pågældende traditioner har foranlediget.

Læs mere
Udgave 2, 1997 | 442 sider | ISBN 9788757461930

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Økonomisk metodologi bind 1

Videnskabsteori & forklaringstyper

I første bind af "Økonomisk metodologi" gives en grundig indføring til de meget forskelligartede økonomiske metodologier, som siden 1920'erne har præget opfattelsen af, hvad økonomisk forskning er og evt. burde være.

Læs mere
Udgave 2, 1994 | 375 sider | ISBN 9788757461923

Pris

Papirbog
330,00 kr
Medlemspris
264,00 kr