Cecilie van Loon


Udgivelser

Facilitation

Create results through involvement

About the book

Changes must be managed in order to achieve the desired effect. If you are responsible for managing change processes and ensuring thatthe changes do in fact happen, facilitation is one of the answers.

In Facilitation, professional facilitators generously share their years of work experience, methods, tools together with big and small tips and tricks, which can enhance the toolbox of trained and untrained facilitators.

The book discusses how to create dynamic meetings, workshops and processes in which the participants take ownership of the solution, maintain high energy, while achieving the desired results.

The book provides you with a large toolbox that covers planning, execution and implementation of workshop design and results plus makes a difference for managers, employees and organisations.

Facilitation is about achieving results by involving the human resources of the organisation and creating meaning, energy and stronger relationships between people.

 

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 258 sider | ISBN 9788757438734

Pris

E-bog Papirbog
333,00 kr 370,00 kr
Medlemspris Medlemspris
266,40 kr 296,00 kr

Facilitering

Skab resultater gennem involvering

Forandringer skal ledes, så den ønskede effekt opnås. Hvis du er den ansvarlige for at drive forandringsprocesserne og sikre, at forandringerne rent faktisk finder sted, er facilitering et af svarene.

I Facilitering deler professionelle facilitatorer rundhåndet ud af års oparbejdede erfaringer, metoder, redskaber, små og store tips og tricks, der kan forfine de trænede såvel som utrænede facilitators værktøjskasse.I bogen angives, hvordan du skaber energifyldte møder, workshops og processer, hvor deltagerne tager ejerskab til løsningen, holder energien oppe, og du opnår de ønskede resultater.

Her har du værktøjskassen, der dækker planlægning, udførelse og implementering, som gør en forskel for ledere, medarbejdere og organisationer.

Facilitering handler om at skabe resultater gennem involvering af de menneskelige ressourcer i organisation og skabe mening, energi og stærkere relationer mellem mennesker.Om forfatterne

Cecilie van Loon er seniorkonsulent i Implement Consulting Group og har siden 2006 beskæftiget sig med udvikling af medarbejdere og ledere i offentlige og private organisationer. 

Henrik Horn Andersen har det overordnede ansvar for de 60 konsulenter i Implement Consulting Group, der arbejder med lederudvikling og ledelse af forandringer på tværs af Skandinavien. 

Line Larsen er seniorkonsulent i Implement Consulting Group og har mange års erfaring med at udvikle og drive interne og eksterne forandringsprocesser i organisationer på medarbejder- og lederniveau. 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 259 sider | ISBN 9788757422238

Pris

E-bog Papirbog
333,00 kr 370,00 kr
Medlemspris Medlemspris
266,40 kr 296,00 kr