Carsten Willemoes Jørgensen


Udgivelser

Toldret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2020.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 400 sider | ISBN 9788757442564

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Toldskyldens opståen og ophør

Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told

Danmark har siden 1973 været en del af EF, og EU. D. 1. juli 1968 trådte den første fælles toldtarif i kraft, og denne dato regnes derfor som datoen for toldunionens oprettelse. D. 1. juli 2008 kunne toldunionen således fejre 40 års fødselsdag, og 2008 var derfor oplagt til en afhandling om toldret.

Toldunionen omtales ofte som en forudsætning for det indre marked, og dermed en meget vigtig del af EU. Alligevel er reglerne vedrørende toldunionen, ikke beskrevet indgående i den juridiske litteratur. Det samme gælder i endnu højere grad for toldretten, der må betragtes som stort set ubeskrevet i dansk litteratur. Efter i en del år at have arbejdet med toldret var manglen på dansk juridisk litteratur i høj grad medvirkende til at starte forfatterens, Carsten Willemoes Jørgensen, arbejde på denne afhandling.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 400 sider | ISBN 9788757493108

Pris

E-bog
480,00 kr
Medlemspris
432,00 kr