Carsten Strøby Jensen


Udgivelser

Industrial Relations in Denmark

From conflict-based consensus to consensus-based conflict

”Industrial relations in Denmark” provides a comprehensive presentation of trends in Danish industrial relations. The focus is on trade unions, employers' federations and the interrelationships between employees and employers, as well as current trends in collective bargaining in both the private and public sectors.

The book includes a comprehensive explanation and discussion of different theoretical positions within the industrial relations field, including theories of collective action, Human Resource Management, critical theory, traditional systems theory and theories of strategic choice.

The book provides the first comprehensive presentation of developments inindustrial relations in Denmark for almost two decades.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 233 sider | ISBN 9788757427981

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

Det danske arbejdsmarked er blandt de mest kollektivt organiserede arbejdsmarkeder i verden. Kollektive overenskomster spiller en meget stor rolle på arbejdsmarkedet, ligesom fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer spiller en helt central rolle for hvilke initiativer der tages på arbejdsmarkedet.

Bogen giver en samlet fremstilling af udviklingstræk i arbejdsmarkedsrelationerne på det danske arbejdsmarked. Der sættes fokus på fagforeninger, på arbejdsgiverorganisationer og diskuteres årsager til medlemskab eller mangel på samme. Og der sættes fokus på aktuelle udviklingstræk i det danske overenskomst- og aftalesystem både på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Bogen indeholder desuden internationale og komparative kapitler, der perspektiverer udviklingen i Danmark i lyset af EU, globaliseringen og udviklingstendenser i andre europæiske lande. Herunder diskuteres forholdet mellem ledelse og medarbejdere på virksomheder i Danmark, sammenlignet med andre lande.

I bogen gennemgås og diskuteres en række forskellige teorier om arbejdsmarkedsrelationerne gående fra teorier om de industrielle relationer relateret til teorier om fx kollektiv handlen, Human Resource Management, kritisk teori, traditionel systemteori og teorieromstrategiske valg.

Carsten Strøby Jensen er mag.art. et dr.scient.soc., lektor i Sociologi og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut.

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 320 sider | ISBN 9788757417777

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr