Carsten Henrichsen


Forvaltning og retssikkerhed

Festskrift til Steen Rønsholdt
af Peter Blume (red.), Carsten Henrichsen (red.)

I anledning af, at professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 70 år, har en række kolleger ønsket at hylde ham med dette værk.

Bogen rummer bidrag om emner, som knytter sig til Steen Rønsholdts faglige interesser, ikke mindst inden for hans eget felt, forvaltningsret og kommunalret, men også på tilgrænsende og mere almene felter.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers fond.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 435 sider | ISBN 9788757431391

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr