Carl Aage Nørgaard


Udgivelser

Forvaltningsret - Sagsbehandling

Første udgave af "Forvaltningsret - Sagsbehandling" udkom tilbage i 1972. Efter gennemførelsen af forvaltningsloven og den nye offentlighedslov har det været nødvendigt at foretage en gennemgribende revision og omskrivning af bogen, som tager højde for de nye præmisser.

Bogen behandler de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og indeholder således en beskrivelse af de centrale retsregler og principper, som gør sig gældende i sagsbehandling. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af juridiske studerende. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål. Henvisninger til lovstof, retspraksis, ombudsmandsafgørelser og til teorien er i overensstemmelse hermed søgt begrænset. 

 

Se flere bøger inden for Forfatnings- og forvaltningsret

Læs mere
Udgave 07, 2014 | 469 sider | ISBN 9788757422054

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr