Brian Nygaard Oswald


Udgivelser

Forældelse i praksis

Forældelse af fordringer er et emne, der har betydning for stort set alle juridiske discipliner. Alle steder, hvor der er fordringer, skal man både som rådgiver, som kreditor og som øvrig involveret part kunne vurdere, om fordringen er forældet, og man skal kunne finde ud af, hvordan man afbryder forældelsen.

Selvom forældelse således er et område, der for mange er nødvendig viden, støder de fleste kun sjældent på det. Forældelse i Praksis - generel del, er en lettilgængelig, praktisk håndbog for begyndere inden for emnet forældelse. Bogen gennemgår pædagogisk og enkelt de grundlæggende regler i den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008 og som gælder for langt de fleste fordringer.

Bogen indeholder en række eksempler og oversigtsfigurer samt anvisninger på, hvorledes man i praksis skal takle de forskellige aspekter af en fordrings forældelse. Bogen henvender sig til alle medarbejdere, der kommer i berøring med fordringer, herunder rådgivere (advokater, revisorer,

inkassobureauer mv.), offentlige myndigheder (styrelser, råd, nævn mv.), forsikringsselskaber, banker, administratorer, finansieringsselskaber samt små og store virksomheder.

Forfatteren, Brian Nygaard Oswald, er advokat og underviser en lang række steder i sine to specialer: forældelse og inkasso. Han skriver derudover hyppigt artikler og indlæg inden for disse emner.

Forfatteren forventer senere at udgive bogen Forældelse i praksis - Speciel del, med Lars Lindencrone Petersen. Denne bog vil gennemgå forældelsesreglerne på særlige områder såsom sociale fordringer, fordringer indenfor lejeret, erstatnings- og forsikringsret, entrepriseret mv.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 347 sider | ISBN 9788757417579

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Inkassosager i praksis 3. udg.

At være gældsat er i dag noget helt naturligt, for hvordan skal man købe bolig, sommerhus, bil, fjernsyn og meget andet uden at låne penge? Det er naturligt for de fleste at finansiere sit privatforbrug med en kassekredit, forskellige kreditkort, forbrugslån, afdragsfrie lån, flexlån osv. Gæld er med andre ord normalt i alle samfundslag, hvilket bliver til et problem, når gælden ikke kan betales fx i forbindelse med pludselig sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, dødsfald, eller når man blot sidder for hårdt i det.

"Inkassosager i praksis" handler om inddrivelse af gæld og om hvilke regler og love, der er på området.

Læs mere
Udgave 3, 2008 | 345 sider | ISBN 9788776730475

Pris

Papirbog
599,00 kr
Medlemspris
479,20 kr