Anne Kristine Axelsson


Udgivelser

Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.

Med kommentarer

Loven indeholder en helt ny adgang for politiet til i visse tilfælde at bortvise en voldelig eller truende person fra det fælles hjem i en periode for at forebygge eller hindre yderligere vold mv. mod andre medlemmer af husstanden.

Loven bygger på Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalgs betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv., og de nye regler om bortvisning svarer i det væsentlige til Strafferetsplejeudvalgets lovudkast.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 80 sider | ISBN 9788757491777

Pris

E-bog
153,00 kr
Medlemspris
122,40 kr