Anna Ilsøe


Udgivelser

Digitale arbejdsmarkeder

Fra jobs til opgaver

Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside - og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme som Uber, Upwork og Happy Helper vokser frem og spreder sig på det danske arbejdsmarked.

Arbejdsplatformene formidler opgaver (gigs) frem for hele jobs via hjemmesider og apps og typisk til selvstændige frem for lønmodtagere, hvilket har givet anledning til en del debat. Bogen kortlægger udviklingen af platformene i Danmark – typer, omfang og deltagere - og analyserer, hvordan aktørerne i platformsøkonomien håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi.

Bogens hovedkonklusion er, at der kan identificeres to hovedveje i den danske (og nordiske) platformsøkonomi, når det handler om udviklingen af ordnede forhold: Overenskomstmodellen og CVR-modellen. Med udgangspunkt i fem dybdegående casestudier vises, at disse to modeller kan have forskellige udtryk i praksis alt afhængig af, hvilke brancher og kompetencer platformene retter sig imod.

Bogen henvender sig til praktikere samt studerende og færdiguddannede med interesse for digitalisering og arbejdsmarkedet.

Om forfatterne:

Anna Ilsøe er lektor på Københavns Universitet og gæsteprofessor på Lunds Universitet. Hun forsker i digitalisering af arbejdsmarkedet og kollektive forhandlinger.

Trine Pernille Larsen er lektor på Københavns Universitet og forsker i digitalisering, atypisk beskæftigelse og komparativ arbejdsmarkedsregulering.

Læs 1.kapitel af Digitale arbejdsmarkeder her

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 120 sider | ISBN 9788757450224

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 180,00 kr

Den danske model set udefra

Komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering
af Anna Ilsøe (red.), Trine P. Larsen (red.)

Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering undersøger Den Danske Models styrker og svagheder, når modellen spejles i andre landes arbejdsmarkedsregulering.  

Bogen er et festskrift til Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, og en hyldest til deres enorme forskningsmæssige indsats i forhold til at analysere den samlede udvikling i dansk arbejdsmarkedsregulering. Begrebet Den Danske Model, som Due og Madsen sammen med Carsten Strøby Jensen lancerede i hovedværket af samme navn i 1993, er omdrejningspunktet for alle bidragene i denne bog. Begrebet har siden været et gennemgående redskab i analyser af og debatter om arbejdsmarkedsreguleringen i Danmark – ikke mindst ved Forskningscenteret for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), som Jesper Due og Jørgen Steen Madsen grundlagde for 25 år siden. 

Begrebet Den Danske Model fremhæver de centrale karakteristika ved den danske arbejdsmarkedsmodel – kernen om man vil – og har på mange måder været med til at sætte fokus på de begivenheder og forandringer, der er afgørende i strømmen af daglige nyhedsopdateringer om dansk arbejdsmarkedsregulering. 

Bogen er udformet som en antologi og indeholder bidrag fra en lang række danske og internationale forskere og fra centrale repræsentanter blandt arbejdsmarkedets parter, som alle gennem årene har samarbejdet med Jesper Due og Jørgen Steen Madsen – og FAOS i øvrigt.

 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 478 sider | ISBN 9788757436204

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr