Anders Ørgaard


Udgivelser

Konkursret

Nu foreligger 13. udgave af ”Konkursret”. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

NB: Ved køb af denne titel forudbestilles bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2022.

Læs mere
Udgave 13, 2022 | 248 sider | ISBN 9788757449587

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr

Rekonstruktionsret

Bogen ”Rekonstruktionsret” behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen – der er opdateret med ændringerne som følge af gennemførelsen af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv –   gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen.

"Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af:

 • de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord;
 • reglerne om frivillige gældsordninger;
 • de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden

Ved køb af denne titel forudbestilles bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2022

Læs mere
Udgave 6, 2022 | 290 sider | ISBN 9788757453447

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Almindelig kontraktret

Almindelig kontraktret foreligger her i en revideret 6. udgave. Den foreliggende udgave er en videreførelse af Bernhard Gomard Almindelig kontraktsret. Bogen anvendes i undervisningen i kontraktret/aftaleret på de juridiske studier ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Bogen giver et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret, og gennemgår på systematisk vis alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning.

Det er nemt at finde svar i bogen på enhver kontraktsretlig problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager, der falder inden for kontraktret.

Se flere titler inden for Obligationsret

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 270 sider | ISBN 9788757443844

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Eksekutionsret

Materiel foged- og auktionsret

Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:

 • Eksekutionsfundamenter
  • Retsafgørelser
  • Gældsbreve
  • Forlig
  • Pantebreve
 • Genstande for eksekution
  • Fast ejendom
  • Løsøre
  • Fordringer
 • Hvem der kan forlange eksekution?
 • Hvem eksekutionskravet kan rettes mod?

​​​​​Endelig behandles også de materielle regler om tvangsauktion. Eksekutionsret er opdateret med nyeste teori og praksis på området for eksekutionsret siden sidste udgave fra 2013.

Om forfatteren

Anders Ørgaard er professor i formueret og institutleder ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Han erhvervede i 2006 ph.d.-graden på en afhandling om voldgiftsaftalen, og han fungerer i dag som voldgiftsdommer. Han har publiceret en række artikler og bøger om formueretlige og procesretlige emner.

Se flere titler inden for Retspleje 

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 165 sider | ISBN 9788757449174

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Voldgiftsaftalen

I bogen beskrives de problemer, som aftale om voldgiftsbehandling kan give. Med udgangspunkt i den almindelige aftale- og obligationsret bliver der redegjort for en række voldgiftsretlige problemstillinger.

Forfatteren ser således nærmere på voldgiftaftalens indhold, vedtagelse, fortolkning og retsvirkninger. De subjektive og objektive grænser for voldgiftsbehandling bliver fastlagt og de særlige ugyldighedsregler for voldgiftsaftaler bliver gennemgået. Dette sker bl.a. ved analyse af det danske domsmateriale på området.

"Voldgiftsaftalen" inddrager den voldgiftslov, der trådte i kraft den 1. juni 2005. Bogen er af særlig interesse for advokater og domstole.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 288 sider | ISBN 9788757410433

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr