Færdselsloven med kommentarer

”Færdselsloven med kommentarer” er den første nye samlede kommentar til færdselsloven siden 1992. Kommentaren indeholder en opdateret gengivelse af færdselsloven og en grundig gennemgang af loven paragraf for paragraf.

Læs mere
Færdselsloven med kommentarer

Lovkommentarer og fagbøger til advokater

Vi har samlet en række lovkommentarer og fagbøger, der har særlig relevans for advokatbranchen.

Læs mere
Lovkommentarer og fagbøger til advokater

EU's Charter

"EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt" er en antologi, der adresserer en lang række væsentlige spørgsmål om betydningen af, at EU’s Charter om grundlæggende rettigheder har fået retskraft på traktatniveau.

Læs mere
EU's Charter

Ny udgave!

Denne nye og opdaterede lovkommentar følger op på de lovændringer, der er trådt i kraft siden 3. udgave fra 2003, herunder med gengivelse af relevante forarbejder og praksis på området.

Læs mere
Ny udgave!

[ Error ]

[ Error ]

LinkedIn

Be a part of out network