Digitale arbejdsmarkeder

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 180,00 kr
Fra jobs til opgaver
Udgave 1, 2022 | ISBN 9788757450224
120 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside - og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme som Uber, Upwork og Happy Helper vokser frem og spreder sig på det danske arbejdsmarked.

Arbejdsplatformene formidler opgaver (gigs) frem for hele jobs via hjemmesider og apps og typisk til selvstændige frem for lønmodtagere, hvilket har givet anledning til en del debat. Bogen kortlægger udviklingen af platformene i Danmark – typer, omfang og deltagere - og analyserer, hvordan aktørerne i platformsøkonomien håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi.

Bogens hovedkonklusion er, at der kan identificeres to hovedveje i den danske (og nordiske) platformsøkonomi, når det handler om udviklingen af ordnede forhold: Overenskomstmodellen og CVR-modellen. Med udgangspunkt i fem dybdegående casestudier vises, at disse to modeller kan have forskellige udtryk i praksis alt afhængig af, hvilke brancher og kompetencer platformene retter sig imod.

Bogen henvender sig til praktikere samt studerende og færdiguddannede med interesse for digitalisering og arbejdsmarkedet.

Om forfatterne:

Anna Ilsøe er lektor på Københavns Universitet og gæsteprofessor på Lunds Universitet. Hun forsker i digitalisering af arbejdsmarkedet og kollektive forhandlinger.

Trine Pernille Larsen er lektor på Københavns Universitet og forsker i digitalisering, atypisk beskæftigelse og komparativ arbejdsmarkedsregulering.

Læs 1.kapitel af Digitale arbejdsmarkeder her

 

 

Læs mere