Samfundsøkonomen

Tidsskriftet henvender sig til samfundsvidenskabelige kandidater og studerende samt til andre med interesse for analyse af vigtige samfundsforhold. Artiklerne har samfundsmæssig relevans og benytter sig af en samfundsvidenskabelig tilgang. Med dette udgangspunkt beskæftiger Samfundsøkonomen sig bredt med samfundsforhold og benytter analytiske tilgange fra alle samfundsvidenskaberne.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

 

Redaktion+

Ansvarshavende redaktør prodekan Mette Wier, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet - kontakt pr. email mwi@samf.ku.dk

Ønsker du at bidrage?+

Samfundsøkonomen udkommer udelukkende som temanumre. Der suppleres kun med andre artikler i det omgang, de er relevante for hovedtemaet. Uopfordrede manuskripter inden for de enkelte temaer er velkomne og skal sendes direkte til temanummerets redaktør, se planlagte temanumre nedenfor.
Download manuskriptvejledning

Planlagte temanumre i 2017+

 • Nr. 1-2017 Velfærdsstaten – trusler og muligheder (Redaktion: Mie Dalskov Pihl, Lisbeth Pedersen, Anders Hede & Niels Ploug)

 • Nr. 2-2017 Økonomiske nobelpristagere gennem tiderne (Redaktion: Niels Kærgård)

 • Nr. 3-2017 Uddannelser til fremtidens arbejdsmarked (Redaktion: Mie Dalskov Pihl, Mette Wier og Tue Vinther-Jørgensen)

 • Nr. 4-2017 Landbruget (Redaktion: Niels Kærgård) 

Seneste årgang+

Nummer 4, 2016

TEMA: Skattereform

 • Redaktionelt forord – af Peder Andersen & Niels Kærgård
 • Effekter af en lettelse af skatten på arbejde: En introduktion - af Peder Andersen & Niels Kærgård
 • Skatter, offentlig sektor og økonomisk performance - af Torben M. Andersen
 • Topskat, selvfinansieringsgrad og velfærd - af Claus Thustrup Kreiner & Peer Ebbesen Skov
 • Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye reformer? - af Peder J. Pedersen & Nina Smith
 • Skatter, offentlige udgifter og de offentlige finanser - af John Smidt
 • Skatteinstrumenter i 2025-planen - af Jens Hauch & Peter Birch Sørensen
 • Indkomstskat, indkomstfordeling og de dynamiske effekter - af Jonas Schytz Juul
 • Behov for revision af beregningskonventionerne - af Otto Brøns-Petersen

Hør indslaget fra Deadline(tidspunkt fra minut: 09.00), hvor der med udgangspunkt i Nina Smith & Peder J. Pedersens' forskningsartikel ”Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye reformer?” diskuteres, om det kan betale sig at presse flere ledige og syge i arbejde. 
- Deadline, 9. januar 2017 kl. 22.30.  


Nummer 3, 2016

TEMA: EU’s legitimitet

 • Redaktionelt forord – af Peter Nedergaard
 • OMT-programmet og den tyske forfatningsdomstol - af Marlene Wind
 • Demokratisk legitimitet som institutionel dialog. Mellem ret og politik i EU - af Dorte Sindbjerg Martinsen
 • Kilder til output-legitimitet: Et overset perspektiv? - af Morten Jarlbæk Pedersen
 • Investeringsbeskyttelse i en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA - af Lone Wandahl Mouyal
 • Tre problemer i debatten om EU’s demokratiske underskud - af Mads Dagnis Jensen
 • Grænser og EU’s (manglende) legitimitet - af Peter Nedergaard


Nummer 2, 2016 

TEMA: De ældre og samfundet

 • Redaktionelt forord - af Niels Kærgård & Niels Ploug
 • Det danske samfund og de ældre - af Niels Kærgård
 • Pensionsalder, arbejdsevne og helbred - af Paul Bingley & Peder J. Pedersen
 • De ældres indkomst – det grå guld - af Jarl Quitzau
 • De ældres formue og gæld - af Bo Møller
 • Økonomiske incitamenter og offentlig kostforplejning til de ældre - af Jørgen Dejgård Jensen
 • Udviklingen i konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp - af Anne Vibeke Jacobsen & Laust Hvas Mortensen
 • Nuancer af lægemangel i Danmark: Betydningen af den skæve geografiske fordeling af alder og køn - af Ina Drejer, Jacob Rubæk Holm & Karin Dam Petersen
 • Hvorfor ramte krisen ikke de ældres beskæftigelse i OECD-landene geografiske fordeling af alder og køn - af Mona Larsen & Peder J. Pedersen

Nummer 1, 2016 

TEMA: Autoritær kapitalisme

 • Konsolidering gennem opblødning? Varianter af autoritær kapitalisme i Singapore - af Søren Christensen
 • Populistisk statskapitalisme i Rusland - af Hans Aage
 • Renæssance, sult og autoritær kapitalisme i Etiopien - af Ane Cecilie Hess-Nielsen
 • Kinas autoritære statskapitalisme og dens forudsætninger:
  Med industripolitikken som omdrejningspunkt - af Nis Høyrup Christensen
 • Ungarn under Orbán: Illiberalt demokrati og »uortodoks« økonomisk politik - af Søren Riishøj

Nummer 4, 2015

TEMA: Den amerikanske verdensorden

 • Den mindst ringe verdensorden - af Birthe Hansen
 • Kina og den amerikanske verdensorden - af Camilla T.N. Sørensen
 • Ruslands betændte forhold til USA - af Mette Skak
 • TTIP og den amerikanske verdensorden: Opbrud eller gennembrud? - af Jens Ladefoged Mortensen
 • Fra pragmatisk til ideologisk atlantisme? Danmark i den amerikanske verdensorden - af Anders Wivel

Nummer 3, 2015

TEMA: Uligheden og dens virkninger

 • Thomas Pikety: Teori, resultater og relevans for Danmark
 • Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark
 • Lave og stabile topindkomster i Danmark
 • Ulighed i velstand og velfærd - hele landet, regioner og ledighed
 • Vedvarende uligeløn mellem kvinder og mænd
 • Er det et problem at være ufaglært i Danmark?
 • Uligheden, velfærdsstaten og globaliseringen
 • Nobelprisen i økonomi 2013: Efficiente eller inefficiente finansielle markeder?
 • Nobelprisen i økonomi 2014: Jean Tirole, konkurrence og regulering

Nummer 2, 2015

TEMA: Produktivitetskommissionen - ..et år efter

 • Ledelse, belønning og præstationer version 2.0?
 • Økonomisk styring: Kvantitet og kvalitet
 • Bureaukrati og produktivitet - en diskussion af Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger
 • Resultatstyring - en anbefaling fra Produktivitetskommissionen uden empirisk eller teoretisk belæg
 • Offentlig-privat samarbejde: Var der videnskabeligt belæg for Produktivitetskommissionens anbefalinger?
 • Produktivitetskommissionens anbefalinger om den offentlige sektor: En foreløbig status 

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Virksomhed og ikke-medlem kr. 900,-
 • Djøf-medlem kr. 450,-
 • Djøf-studerende kr. 225,-
 • Institution kr. 1.800,-*

*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.
Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 100,-


Årsabonnement online

 • Kr. 900,-
 • Online og papirabonnement kr. 1.200,-
 • Flere brugere kr. 100,-
 • IP løsning kr. 1.600,-

Priser er inklusive moms.


Biblioteker

 • Online abonnement kr. 1.200,- per år
 • Flere brugere kr. 100,-
 • Papir og onlineabonnement kr. 2.500,- per år

Priser er inklusive moms.

Samfundsøkonomen Online+

"Samfundsøkonomen" udgives også i en online version.

Samfundsøkonomen Online: Adgang for Djøf-medlemmer+

Som medlem af Djøf har du fri adgang til onlineversionen af Samfundsøkonomen. Her kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. Sådan får du som Djøf-medlem adgang til online tidsskriftet:

 1. Opret brugerprofil med medlemsnummer/fødselsdato på Djøf Forlags webshop  
 2. Gå til online tidsskriftet SAMFUNDSØKONOMEN ONLINE
 3. Når du klikker på et artikellink bliver du bedt om at logge ind, hvis du ikke allerede er logget ind via Djøf Forlags webshop.
 4. Du kan nu frit læse i tidsskriftet og søge på tværs af artiklerne.


Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice og få besked, når det nye nummer er klar til dig: TILMELD

 

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.