Samfundsøkonomen

Tidsskriftet henvender sig til samfundsvidenskabelige kandidater og studerende samt til andre med interesse for analyse af vigtige samfundsforhold. Artiklerne har samfundsmæssig relevans og benytter sig af en samfundsvidenskabelig tilgang. Med dette udgangspunkt beskæftiger Samfundsøkonomen sig bredt med samfundsforhold og benytter analytiske tilgange fra alle samfundsvidenskaberne.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

 

Redaktion+

Ansvarshavende redaktør prodekan Mette Wier, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet - kontakt pr. email mwi@samf.ku.dk

Ønsker du at bidrage?+

Samfundsøkonomen udkommer udelukkende som temanumre. Der suppleres kun med andre artikler i det omgang, de er relevante for hovedtemaet. Uopfordrede manuskripter inden for de enkelte temaer er velkomne og skal sendes direkte til temanummerets redaktør, se planlagte temanumre nedenfor.
Download manuskriptvejledning

Planlagte temanumre i 2018+

 • 1-2018 Børn og unge i Danmark(Red.: Mette Wier, Lisbeth Pedersen
  og Niels Ploug)
 • 2-2018 50 år efter ungdomsoprøret(Red.: Niels Kærgaard og Lisbeth Pedersen)
 • 3-2018 Kommunal udligning(Red.: Niels Ploug)
 • 4-2018 Kriminalitet(Red.: Anders Hede)

Seneste årgang+

Nummer 4, 2017 

TEMA: MARK, SKOV OG HAV: DANMARKS GAMLE HOVEDERHVERV

 • Forord - af Niels Kærgård
 • Landbruget i fortid, nutid og fremtid - af Niels Kærgård
 • Landbrugets samspil med miljø og klima - af Jørgen E. Olesen
 • Er landbrugets gæld et problem? - af Jakob Vesterlund Olsen & Michael Friis Pedersen
 • Dansk fiskeri – Forandringer og udfordringer - af Peder Andersen & Lisa Ståhl
 • De danske skove og skovbrugets økonomi - af Bo Jellesmark Thorsen
 • Pelsdyrproduktionen i fortid, nutid og fremtid - af Henning Otte Hansen
 • Dansk akvakultur – vækstmuligheder og barrierer - af Rasmus Nielsen
 • En fælles fremtid for dansk landbrug – et debatindlæg - af Rasmus Hougaard Nielsen

Nummer 3, 2017 

TEMA: FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT

 • Forord - af Mie Dalskov Pihl, Mette Wier og Tue Vinther-Jørgensen
 • Mismatch på det danske arbejdsmarked - af Peter Stephensen
 • Udsigt til mangel på faglærte - af Jens Sand Kirk & Mie Dalskov Pihl
 • Schweiz - Her er erhvervsuddannelser det normale valg - af Bruno Clematide
 • Naturfag og matematik i de gymnasiale uddannelser - af Helle Mathiasen & Britta Eyrich Jessen
 • Uddannelser med indbygget arbejdsmarkedsmatch - af Camilla Wang
 • Fra 6 pct. til 27 pct. af en ungdomsårgang - af Jens Storm & Karen Lisbeth Sejrup van Deurs
 • Voksen,- efter- og videreuddannelse på fremtidens arbejdsmarked - af Stina Vrang Eliasen, Morten Binder, Nicolai Kristensen, Kjeld Møller Pedersen
  & Hanne Shapiro
 • Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge - af Berit Lødding, Per Olaf Aamodt & Sveinung Skule

Nummer 2, 2017 

TEMA: Nobelprisen i økonomi og nytten for menneskeligheden

 • Redaktionelt forord - af Niels Kærgård
 • Alfred Nobel og hans priser - af Henry Nielsen
 • Nobelprisen i økonomi - af Niels Kærgård
 • Nobelprismodtagere i makroøkonomi - af Bo Sandemann Rasmussen
 • Nobelpristagere i mikroøkonomi 1969-2016 - af Hans Keiding
 • Økonometrien og Nobelprisen i økonomi - af Henning Bunzel & Niels Kærgård
 • Naturen og nobelpristageres bidrag - af Peder Andersen
 • Nobelprisen i økonomi 2015: Angus Deaton - af Henrik Hansen
 • Nobelprismodtagerne 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström - af Hans Keiding
 • Var det de rigtige der fik prisen - af Niels Thygesen, Svend Hylleberg, Hans Keiding, Hans Aage, Jesper Jespersen, Otto Brøns-Petersen, Jens Leth Hougaard, David Dreyer Lassen.

Nummer 1, 2017

TEMA: Det danske velfærdssamfund

 • Redaktionelt forord
 • Velfærdsstaten i en foranderlig verden - af Lisbeth Pedersen
 • Luther, velfærds- og konkurrencestaten - af Jørn Henrik Ptersen
 • Velfærdsstatens styrker og trusler - af Mogens Lykketoft
 • Udviklingen i regulering af løn- og arbejdsvilkår set i et lønmodtagerperspektiv - af Laust Høgedahl & Henning Jørgensen
 • Opbakningen til velfærdsstaten - af Jørgen Goul Andersen
 • EU og velfærdspolitikken - af Jon Kvist
 • Modtagelse af uledsagede mindreårige asylansøgere - af Vibeke Andersson
 • Indkomstrelateret ulighed i sundhed i Danmark - pensionisterne - af Terkel Christiansen & Jørgen T. Lauridsen

Nummer 4, 2016

TEMA: Skattereform

 • Redaktionelt forord – af Peder Andersen & Niels Kærgård
 • Effekter af en lettelse af skatten på arbejde: En introduktion - af Peder Andersen & Niels Kærgård
 • Skatter, offentlig sektor og økonomisk performance - af Torben M. Andersen
 • Topskat, selvfinansieringsgrad og velfærd - af Claus Thustrup Kreiner & Peer Ebbesen Skov
 • Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye reformer? - af Peder J. Pedersen & Nina Smith
 • Skatter, offentlige udgifter og de offentlige finanser - af John Smidt
 • Skatteinstrumenter i 2025-planen - af Jens Hauch & Peter Birch Sørensen
 • Indkomstskat, indkomstfordeling og de dynamiske effekter - af Jonas Schytz Juul
 • Behov for revision af beregningskonventionerne - af Otto Brøns-Petersen

Hør indslaget fra Deadline(tidspunkt fra minut: 09.00), hvor der med udgangspunkt i Nina Smith & Peder J. Pedersens' forskningsartikel ”Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye reformer?” diskuteres, om det kan betale sig at presse flere ledige og syge i arbejde. 
- Deadline, 9. januar 2017 kl. 22.30.  


Nummer 3, 2016

TEMA: EU’s legitimitet

 • Redaktionelt forord – af Peter Nedergaard
 • OMT-programmet og den tyske forfatningsdomstol - af Marlene Wind
 • Demokratisk legitimitet som institutionel dialog. Mellem ret og politik i EU - af Dorte Sindbjerg Martinsen
 • Kilder til output-legitimitet: Et overset perspektiv? - af Morten Jarlbæk Pedersen
 • Investeringsbeskyttelse i en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA - af Lone Wandahl Mouyal
 • Tre problemer i debatten om EU’s demokratiske underskud - af Mads Dagnis Jensen
 • Grænser og EU’s (manglende) legitimitet - af Peter Nedergaard


Nummer 2, 2016 

TEMA: De ældre og samfundet

 • Redaktionelt forord - af Niels Kærgård & Niels Ploug
 • Det danske samfund og de ældre - af Niels Kærgård
 • Pensionsalder, arbejdsevne og helbred - af Paul Bingley & Peder J. Pedersen
 • De ældres indkomst – det grå guld - af Jarl Quitzau
 • De ældres formue og gæld - af Bo Møller
 • Økonomiske incitamenter og offentlig kostforplejning til de ældre - af Jørgen Dejgård Jensen
 • Udviklingen i konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp - af Anne Vibeke Jacobsen & Laust Hvas Mortensen
 • Nuancer af lægemangel i Danmark: Betydningen af den skæve geografiske fordeling af alder og køn - af Ina Drejer, Jacob Rubæk Holm & Karin Dam Petersen
 • Hvorfor ramte krisen ikke de ældres beskæftigelse i OECD-landene geografiske fordeling af alder og køn - af Mona Larsen & Peder J. Pedersen

Nummer 1, 2016 

TEMA: Autoritær kapitalisme

 • Konsolidering gennem opblødning? Varianter af autoritær kapitalisme i Singapore - af Søren Christensen
 • Populistisk statskapitalisme i Rusland - af Hans Aage
 • Renæssance, sult og autoritær kapitalisme i Etiopien - af Ane Cecilie Hess-Nielsen
 • Kinas autoritære statskapitalisme og dens forudsætninger:
  Med industripolitikken som omdrejningspunkt - af Nis Høyrup Christensen
 • Ungarn under Orbán: Illiberalt demokrati og »uortodoks« økonomisk politik - af Søren Riishøj

Nummer 4, 2015

TEMA: Den amerikanske verdensorden

 • Den mindst ringe verdensorden - af Birthe Hansen
 • Kina og den amerikanske verdensorden - af Camilla T.N. Sørensen
 • Ruslands betændte forhold til USA - af Mette Skak
 • TTIP og den amerikanske verdensorden: Opbrud eller gennembrud? - af Jens Ladefoged Mortensen
 • Fra pragmatisk til ideologisk atlantisme? Danmark i den amerikanske verdensorden - af Anders Wivel

Nummer 3, 2015

TEMA: Uligheden og dens virkninger

 • Thomas Pikety: Teori, resultater og relevans for Danmark
 • Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark
 • Lave og stabile topindkomster i Danmark
 • Ulighed i velstand og velfærd - hele landet, regioner og ledighed
 • Vedvarende uligeløn mellem kvinder og mænd
 • Er det et problem at være ufaglært i Danmark?
 • Uligheden, velfærdsstaten og globaliseringen
 • Nobelprisen i økonomi 2013: Efficiente eller inefficiente finansielle markeder?
 • Nobelprisen i økonomi 2014: Jean Tirole, konkurrence og regulering

Nummer 2, 2015

TEMA: Produktivitetskommissionen - ..et år efter

 • Ledelse, belønning og præstationer version 2.0?
 • Økonomisk styring: Kvantitet og kvalitet
 • Bureaukrati og produktivitet - en diskussion af Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger
 • Resultatstyring - en anbefaling fra Produktivitetskommissionen uden empirisk eller teoretisk belæg
 • Offentlig-privat samarbejde: Var der videnskabeligt belæg for Produktivitetskommissionens anbefalinger?
 • Produktivitetskommissionens anbefalinger om den offentlige sektor: En foreløbig status 
%MCEPASTEBIN%

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Virksomhed og ikke-medlem kr. 900,-
 • Djøf-medlem kr. 450,-
 • Djøf-studerende kr. 225,-
 • Institution kr. 1.800,-*

*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.
Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 100,-


Årsabonnement online

 • Kr. 900,-
 • Online og papirabonnement kr. 1.200,-
 • Flere brugere kr. 100,-
 • IP løsning kr. 1.600,-

Priser er inklusive moms.


Biblioteker

 • Online abonnement kr. 1.200,- per år
 • Flere brugere kr. 100,-
 • Papir og onlineabonnement kr. 2.500,- per år

Priser er inklusive moms.

Samfundsøkonomen Online+

"Samfundsøkonomen" udgives også i en online version.

Samfundsøkonomen Online: Adgang for Djøf-medlemmer+

Som medlem af Djøf har du fri adgang til onlineversionen af Samfundsøkonomen. Her kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. Sådan får du som Djøf-medlem adgang til online tidsskriftet:

 1. Opret brugerprofil med medlemsnummer/fødselsdato på Djøf Forlags webshop  
 2. Gå til online tidsskriftet SAMFUNDSØKONOMEN ONLINE
 3. Når du klikker på et artikellink bliver du bedt om at logge ind, hvis du ikke allerede er logget ind via Djøf Forlags webshop.
 4. Du kan nu frit læse i tidsskriftet og søge på tværs af artiklerne.


Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice og få besked, når det nye nummer er klar til dig: TILMELD

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.