Økonomi & Politik

Økonomi & Politik er et samfundsvidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde. Tidsskriftets forfattere og redaktionelle rådgivere er anerkendte økonomer, politologer og historikere. "Økonomi & Politik" henvender sig til studerende ved universiteter og handelshøjskoler og personer i ledende funktioner i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Se tidsskriftets hjemmeside for beskrivelse af indholdet i alle numre

Redaktion+

Professor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (ansvarvshavende)

Ønsker du at bidrage?+

Kontakt tidsskriftets ansvarshavende redaktør Martin Marcussen på email: mm@ifs.ku.dk

Download manuskriptvejledning

 

Seneste årgang+

Nummer 1, årgang 91, 2018

TEMA: DANSK FOLKESTYRE TO ÅRTIER EFTER MAGTUDREDNINGEN

 • Redaktionelt forord
 • Temaredaktørens forord – Af Peter Munk Christiansen
 • Magt og verdensorden – Af Georg Sørensen
 • EU’s magt over dansk lovgivning: Suverænitetens glidebane? – Af Jens Blom-Hansen og Mads Leth Jakobsen
 • EU-Domstolens politiske magt – Af Dorte Sindbjerg Martinsen
 • Histories magt i kommissioner og parlamentarisk politik – Af Anette Warring
 • Globalisering og stigende økonomisk ulighed – økonomi eller politik? – Af Jørgen Goul Andersen
 • Erhvervslivets spidser – forbindelser til ledere i øvrige toneangivende sektorer – Af Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen
 • Den redigerende magt: Centrifugering af dansk politik – Af Anker Brink Lund
 • Falske nyheders magt: Hvorfor tror vi på dem, hvorfor spreder vi dem? – Af Michael Bang Petersen
 • Mørket sænker sig: Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser – Af Peter Munk Christiansen

GENERELT

 • Anmeldelse: Jørgen Grønnegård Christensen anmelder Magtudredningens slutrapport fra 2003
 • Abstracts


Nummer 4, årgang 90, 2017

TEMA: DET UPERFEKTE MENNESKE OG ADFÆRDSBASERET OFFENTLIG POLITIK

 • Redaktionelt forord   

 • Adfærd, økonomi og politik – væsentlige forskere og begreber - af Snorre Frid-Nielsen, Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist 

 • Adfærdsadministration og tallenes psykologi: Hvordan mennesker fortolker resultatinformation i den offentlige sektor - af Asmus Leth Olsen
 • Nudge – Et skub i den rigtige retning? - af Felix Sebastian Døssing, David Dreyer Lassen og Daniel Gerszon Mahler

 • BASIC – En diagnostisk tilgang til udviklingen af adfærdsbaseret offentlig politik - af Pelle Guldborg Hansen og Karsten Schmidt
 • Rygeadfærd i BASICperspektiv: En case fra Københavns Lufthavne om
  adfærdsdiagnosticering og langtidsvirkning af adfærdsinterventioner - af Karsten Schmidt, Johannes Schuldt-Jensen og Pelle Guldborg Hansen

 • Jobsøgning med begrænset rationalitet: Adfærdsmæssige indsigter og tiltag - af Snorre Frid-Nielsen  

 • Ser vi det samme? Køns betydning for medarbejdernes opfattelse af ledelse i den offentlige sektor - af Trine Høj Fjendbo, Ann Christina Pedersen og Maja Vej Toft

GENERELT

 • Abstracts

Nummer 3, årgang 90, 2017

TEMA: DE NYE POLITIKERE: FRA KALD TIL KARRIERE?

 • Redaktionelt forord  

 • Bagom karrierepolitikeren. Fra bureaukratisk til teknokratisk professionalisering af politik - af Anders Esmark

 • Fra politiker til policy professionel – En analyse af danske politikeres karriereveje efter Folketinget fra 1981 til 2015 - af Mark Blach Ørsten, Ida Willig og Leif Hemming Pedersen
 • Vendes karrieren på hovedet? Anciennitets betydning for om folketingsmedlemmer opnår politiske lederposter - af Flemming Juul Christiansen

 • Kandidatrekruttering i politiske partier - af Karina Kosiara-Pedersen og Asmus Harre

 • Partiskift i Folketinget 1953-2015 - af Marie Kaldahl Nielsen og Helene Helboe Pedersen 

 • Er en borgmesterpost en livstidsstilling? - af Ulrik Kjær og Niels Opstrup 

 • Hvis statsministeren misrøgter sit embede - af Tim Knudsen, Peter Heyn Nielsen og Poul Smidt

GENERELT

 • Boganmeldelser
 • Abstracts

Nummer 2, årgang 90, 2017

TEMA: DA DANMARK BLEV GLOBAL – ERHVERVSHISTORISKE PERSPEKTIVER

 • Redaktionelt forord  

 • Temaredaktørernes forord 

 • Hvorfor Danmark blev rigt – og ikke rigere - af Per Boje

 • Det Danske Asiatiske Kompagni – en udansk affære? - af Benjamin Asmussen

 • Internationaliseringen af de danske handelsuddannelser - af Anders Ravn Sørensen 

 • Industrirådet og den store verden: En globaliseringshistorie fra 1910’erne - af Jeppe Nevers 

 • Transnationaliseringen af Maersk Line: Fra tredjepartsagenter til egne kontorer i udlandet - af Henrik Sornn-Friese

 • En krise med muligheder? Kreativ destruktion i dansk værftsindustri 1980-2013 - af Thomas Roslyng Olesen og René Taudal Poulsen

 • Globaliseringens baggrundskulisse: markedsformer i dansk erhvervshistorie - af Martin Jes Iversen

 • Den danske model og erhvervslivets rolle i dag  - Af Peter Thagesen og Stanislav Stanchev

GENERELT

 • Boganmeldelser
 • Abstracts

Nummer 1, årgang 90, 2017

TEMA: WAR STUDIES

 • Redaktionelt forord 

 • Temaredaktørernes forord

 • War Studies – en introduktion - af Sten Rynning

 • Jura som et led i dansk aktivistisk udenrigspolitik til søs - af Birgit Feldtmann

 • Efter Taksøe – Dansk militær aktivisme som interessepolitik - af Jon Rahbek-Clemmensen

 • Med Sikkerhedspolitisk Aktivisme følger Juridisk Aktivisme - af Marc Schack

 • I føling – en krigsballet. Dansk udenrigspolitisk aktivisme på dans - af Kathrin Maurer

 • Soldater, statsmænd og ledelse i en aktivistisk udenrigspolitik - af Jacob Barfoed

 • »Let me see your war face«: amerikaniseringen af Danmarks nye krig i film og litteratur - af Thomas Ærvold Bjerre

 • War Studies traditionen (på Syddansk Universitet): Hvad, hvordan, hvad nu?  - Af Peter Viggo Jakobsen

ARTIKEL UDEN FOR TEMA

 • Reviewartikel: Deleøkonomien i Danmark - af Malthe Mikkel Munkøe

GENERELT

 • Abstracts

Nummer 4, årgang 89, 2016

TEMA: MOTIVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

 • Redaktionelt forord

 • Serviceproduktion eller serviceregulering: Forskelle i public service-motivation? - af Ulrich Thy Jensen, Nina Mari van Loon & Wouter Vandenabeele

 • Fast er foranderlig? Arbejdskontekstens betydning for offentligt ansattes public service-motivation - af Anne Mette Kjeldsen, Stefan Boye, Morten Brænder, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen

 • Én gang offentligt ansat, altid offentligt ansat? Public servicemotivation og sektorskifte - af Christian Bøtcher Jacobsen & Anne Mette Kjeldsen

 • Hvordan formes og forandres opfattelsen af ledelsesværktøjer over tid? En undersøgelse af opfattelse og anvendelse af effektstyring i dagtilbud - af Caroline Howard Grøn

 • Ledelse og medarbejdermotivation: Danske og internationale forskningsresultater - af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen

 • Faggrupper, motivation og ledelse på sygehusområdet: Inspiration fra Florence Nightingale? - af Lotte Bøgh Andersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Marie Henriette Madsen & Katrine Nøhr

ARTIKEL UDEN FOR TEMA

 • Reviewartikel: Diplomati i en urban tidsalder - af Anne Bach Nielsen

GENERELT

 • Abstracts


Nummer 3, årgang 89, 2016

TEMA: POLITIKERNE OG MEDIERNE

 • Redaktionelt forord 

 • Introduktion: Politikere og medier - af Claes de Vreese

 • Indekseringsteori - af W. Lance Bennett

 • Politisk dagsordenfastsættelse: Studiet af mediernes indvirkning på politik med fokus på emneopmærksomhed - af Rens Vliegenthart

 • Nyhedsmediernes indvirkning på politiske eliter: En undersøgelse af strategisk lydhørhed i den amerikanske Kongres - af Kevin Arceneaux, Martin Johnson, René Lindstädt & Ryan J. Vander Wielen

 • Medialisering som selvopfyldende profeti: En analyse af, hvordan danske folketingsmedlemmer oplever medieindflydelse, og konsekvenserne heraf - af Arjen van Dalen

ARTIKLER UDEN FOR TEMA:

 • Virkningssyntese – en alternativ tilgang til metaanalyse - af Julia Salado-Rasmussen & Thomas Bredgaard

 • Uforklarlige forskelle? Budgetinstitutioner og de offentlige finanser i Danmark og Sverige efter finanskrisen - af Filip Brodthagen, Martin Mardorf & Lasse Aaskoven

 • Review artikel: Forskningsfrihed i Danmark set i internationalt perspektiv - af Heine Andersen

GENERELT

 • Abstracts

Nummer 2, årgang 89, 2016

Tema: KRISEDIPLOMATI

 • Redaktionelt forord
 • Krisediplomati - af Martin Marcussen
 • Borgerservice og krise­ diplomatiet – fra minus til plus - af Ole Egberg Mikkelsen
 • Nyhedsmedielogik og krisediplomati - af Mark Blach­-Ørsten
 • Diplomati og Det Arabiske Forår - af Rolf M. H. P. Holmboe
 • Diplomati og den tidlige konfliktindsats - af Anders Tang Friborg
 • Diplomati bag pigtråd og i pansrede køretøjer. Et case­studie fra Afghanistan
  og Pakistan - af Jesper Møller Sørensen
 • Krisestyring i FN - af Carsten Staur 
 • Libanon-evakueringen 2006 – den personlige beretning - af Lars Thuesen
 • Illusionen om Nation Branding og Investeringsfremme - af Julien Kosloff
 • Politisk kronik 1. halvår 2014 - af Lars Bille

GENERELT

 • Abstracts

Nummer 1, årgang 89, 2016

TEMA: DANSK KINA-POLITIK - FRA SPØRGSMÅL OM EKSPORT OG DANSKE ARBEJDSPLADSER TIL NY VERDENSORDEN

 • Redaktionelt forord
 • Introduktion. Danmarks Kina-politik: Fra spørgsmål om eksport og danske arbejdspladser til ny verdensorden - af Camilla T. N. Sørensen & Jørgen Delman
 • Udfordringerne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i håndteringen af stormagten Kina - Af Camilla T. N. Sørensen
 • Case 1 - Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme: Danmarks menneskerettigheds politik og samarbejde med Kina - Af Karin Buhrmann
 • Ny motor i Danmarks forhold til Kina: Strategisk myndighedssamarbejde - Af Jørgen Delman
 • Case 2 - Sino-Danish Center - og den dansk-kinesiske nytteværdi - Af Martin Bech
 • Case 3 - Folketingets Ombudsmands samarbejde med Kina - Af Jonas Bering Liisberg & Christian Ougaard
 • Altid med handlen i centrum - Af Carsten Boyer Thøgersen
 • Case 4 - Kinesisk importkonkurrence og konsekvenser for danske virksomheder og deres ansatte - Af Damoun Ashournia & Jakob Munch
 • Fra Kina til Danmark: Mobilitetsmønstre gennem 100 år - Af Mette Thunø & Stig Thøgersen
 • Kina i nyhederne: Vi klapper ikke, når et autoritært styre har noget at fejre - Af Laura Dombernowsky
 • Iagttagelser om udviklingen af et historisk gensidigt forhold mellem Danmark og Kina - Af Friis Arne Petersen

ARTIKEL UDEN FOR TEMA

 • Mediernes ekspertliggørelse: Et casestudie af TV 2's brug af eksperter i 19-Nyhederne - Af Nana With Feldman
GENERELT

 • Boganmeldelser  
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 88, 2015

TEMA: KONFLIKT OG POLITIK I DEN OFFENTLIGE AFTALEMODEL

 • Redaktionelt forord
 • Hvad lærte vi af OK 2013? - af Bente Sorgenfrey
 • Den offentlige aftalemodel set med private øjne - af Pernille Knudsen
 • Den danske model vil overleve, så længe viljen er der - af Flemming Vinther
 • Forhandlinger der forandrer - Regionernes tredje vej ved OK 2013 - af Signe Friberg Nielsen
 • OK 2013 og lærerkonflikten - fra forberedelse til lovindgreb - af Mikkel Mailand
 • Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked - af Jens Kristiansen
 • Fra tjenestemænd til overenskomstansatte - en historisk analyse af konfliktformer i det offentlige aftalesystem - af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
 • De statslige arbejdsgivere i Danmark og Svering og deres magt - af Nana Wesley Hansen
GENERELT

 • Boganmeldelser 
 • Abstracts

Nummer 3, årgang 88, 2015

TEMA: HVAD ER DET VÆRD? EFFEKTSKØN I OFFENTLIG POLITIK

 • Redaktionelt forord
 • Gør finanspolitiske rammer en forskel for de offentlige finanser? - af Michael Bergman
 • Konsekvensberegninger og helhedsvurderinger - af Per Callesen
 • Skattepolitik og effektskøn - af Niels Kleis Frederiksen
 • Når Finansministeriets model får magten - af Jesper Jespersen
 • De økonomiske modeller: Rigtig brugt et nyttig værktøj - af Niels Kærgård
 • Lodtrækningsforsøg og andre eksperimentelle design i Danmark - af Mette Deding & Mads Andersen Høg
 • Jagten på effekten af eksportfremme: En undersøgelse af Eksportrådets eksportfremme i afrikanske land fra 2011-2013 - af Andreas Meldgaard Goth

Nummer 2, årgang 88, 2015

TEMA: DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FØR, NU OG I FREMTIDEN

 • Redaktionelt forord
 • Paradokser udfordrer verdens bistand: Er rettigheder og danske arbejdspladser vigtigere end fattigdomsbekæmpelse i dansk udenrigspolitik? - af Stig Jensen
 • Har det betydning om regeringen er rød eller blå? En analyse af dansk udviklingspolitik fra 1989 til i dag - af Helle Degn
 • Rettighedsbaseret udvikling - en ny tilgang til udviklingsbistanden - af Morten Broberg & Hans-Otto Sano
 • Resultatorientering af dansk u-landsbistand. Hvad resulterer det mon i? - af Henrik Nielsen
 • Fremtidens bistand: Udviklingsarbejde i krydsfeltet mellem fattigdomsreduktion, bæredygtig udvikling og globale fællesgoder - af Poul Engberg-Pedersen
 • Global fordeling af produktion og den økonomiske udviklings betyding herfor - af Teit Lüthje
 • En personlig beretning: Som jeg oplevede udfordringerne i Danida 1966-2004 - af Klaus Winkel
GENERELT

 • Boganmeldelser
 • Abstracts

Nummer 1, årgang 88, 2015

TEMA: HVAD KOM DER UD AF EVALUERINGSBØLGEN?

 • Redaktionelt forord
 • Hvad kom der ud af evalueringsbølgen? - af Peter Dahler-Larsen & Mads Bøge Kristiansen
 • Iagttagelser af anvendelse af videnskabelig evidens i politik og praksis-  af Thomas A. Schwandt
 • Evaluering som politisk forsikring - af Tobias Høygaard Lindeberg
 • Otte opmærksomhedspunkter ved evaluering af politiske reformer - af Morten Balle Hansen, Karen N. Breidahl, Jan-Eric Furubo & Anne Halvorsen
 • Evaluering af politisk-administrative reformer - af Karen N. Breidahl, Gunnar Gjelstrup, Morten Balle Hansen & Hanne Foss Hansen
 • Mål- og resultatstyring i kommunerne efter krisen - af Eva Moll Sørensen & Søren Kjær foged
 • En effektevaluering af sanktioner på danske kommuners regnskaber 2010-2013 - af Søren Kjær Foged
 • Giver resultatmåling klarhed for medarbejderne? - af Peter Dahler-Larsen
GENERELT

 • Review: Produktivitetskommissionen - af Christen Sørensen
 • Boganmeldelser
 • Abstracts

                                                        

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Virksomhed kr. 600,-
 • Privatperson kr. 400,-
 • Studerende kr. 200,-

Ekspeditionsgebyr pr. år

 • Danmark kr. 115,-
 • EU/Udland kr. 175,-

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.