Økonomistyring & Informatik

Et forskningsbaseret tidsskrift inden for ledelsesformer, styringsværktøjer, informationssystemer og implementeringsmetoder. Tidsskriftet råder over et vidtforgrenet netværk af eksperter i Skandinavien, som sikrer aktualitet, alsidighed og debatskabelse som vigtige kvalitetsegenskaber i formidlingen af ny viden fra forskere og praktikere.Økonomistyring & Informatik dækker en skandinavisk profil inden for professionel ledelse og videnformidling, som er unik og virkelighedsnær. Tidsskriftet henvender sig til topledere og beslutningstagere i offentlige og private virksomheder.

Redaktion+

Preben Melander, professor, cand.merc., Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS  (ansvarshavende)

Seneste årgang+

Nummer 1, årgang 31, 2015/2016

 • Fokus & Forum
 • Beyond Budgeting: Storm eller let brise? - af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh
 • Teknologispring med triple loop (2. del) – Et opgør med tryllestøvseffekten - af Peter Beyer
 • Menneskers værdighed og livsudfoldelse er begrænset af statens ensrettende styringslogik og tomme menneskesyn – Vi har brug for et alternativt samfund med mindre stat, marked og ekspertvælde, og som i højere grad sætter menneskers livsværdier og handlefrihed i centrum - af Preben Melander

Nummer 6, årgang 30, 2014/2015

 • Fokus & Forum
 • Debatmøder i Ø&I-regi i næste sæson 2015/2016
 • Teknologispring med triple loop (1. del) – Et opgør med tryllestøvseffekten af Peter Beyer akademiingeniør, erhvervsforsker og ph.d., ansat på CVL på CBS
 • Leadership Pipeline – en neo-weberiansk revitalisering af bureaukratiet? af Kristian Dahl, studielektor på Institut for Psykologi og Jeppe Agger Nielsen, ph.d., lektor på Institut for Statskundskab, begge tilknyttet Aalborg Universitet
 • VidenNetværk

Nummer 5, årgang 30, 2014/2015

 • Fokus & Forum
 • Straffet på pengepungen: Virker økonomiske incitamenter til at dæmpe aktiviteten på sygehusene? - af Marie Kruse, Søren Rud Kristensen & Michael Bech
 • Behavioural Public Policy - nyt grundlag for politik og styring - af Kirsten Bregn
 • VidenNetværk

Nummer 4, årgang 30, 2014/2015

 • Fokus & Forum
 • Diplomuddannelse i Ledelse - en af moderniseringsprocessens styringsteknologier - af Elvi Weinreich
 • Økonomistyringens performative rolle i strategisk beslutningsudøvelse - Et casestudie af et kommunalt Shared Service Center - af Annemette Digmann
 • VidenNetværk 

Nummer 3, årgang 30, 2014/2015

 • Fokus & Forum
 • Karakteristik og vurdering af Time-Driven Activity-Based Costing på baggrund af ABC's udvikling - af Poul Israelsen & Thomas Borup Kristensen
 • At lede på tværs af sektorer: nødvendigt - og udfordrende! - af Annemette Digmann
 • VidenNetværk 

Nummer 2, årgang 30, 2014/2015

 • Fokus & Forum
 • Innovation i sundhedsvæsenet under mikroskopet - af Karen Ingerslev
 • NPM er død! Længe leve ... NPM? New Public Management, Network Governance og Paradigmeskiftet, der blev væk - af Carl Stefan Roth-Kirkegaard & Rasmus Koss Hartmann
 • VidenNetværk 

Nummer 1, årgang 30, 2014/2015

 • Fokus & Forum
 • Kan kommunalpolitikerne leve op til de krav der stilles dem? - af Kristina Krüger Hansen
 • Når statens styringsrationaler møder professionernes behov for faglig autonomi. Alternative strategier for mobilisering og udvikling af nye mulighedsrum i spændingsfeltet mellem statens forvaltning og professionernes behov for kreativ udfoldelse - af Preben Melander
 • VidenNetværk 

E-artikler+

Du kan købe enkelte artikler fra "Økonomistyring & Informatik" på e-djoef.dk.

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Kr. 1.950,-

Ekspeditionsgebyr pr. år

 • Danmark kr. 115,-
 • EU/Udland kr. 175,-

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Økonomistyring & informatiks hjemmeside+

Læs mere om "Økonomistyring & Informatik" på tidsskriftets egen hjemmeside

Debatmøder 2015/2016+

Økonomistyring og Informatik inviterer til årlige debatmøder med spændende temaer indenfor offentlig og privat styring og ledelse.


Som abonnent på Økonomistyring og Informatik kan du deltage i debatmøder til særprisen kr. 375,- inkl. moms.
CVL-ansat kr. 375,- inkl. moms.
Djøf-medlem kr. 375,- inkl. moms.

Normalpris kr. 500,- inkl. moms.

Ledelse og styring med uklarhed, kompleksitet og paradokser - Når vi sammen skal finde vej i junglen af organisationners uklarhed og modstridende værdier.

Til debatmødet inviteres forskere og praktikere, der konkret har arbejdet med dette praksisfelt.

Onsdag d. 11 november 2015 kl. 16:00-ca. 19:30. 
CBS, Kilen, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg


Nye perspektiver på velfærdsskabelse og velfærdsledelse - Når velfærd skal skabes af mennesker på kanten af samfundets institutioner og konventioner.

Onsdag den 20. januar 2016 kl. 16:00-ca. 19:30.
CBS, Kilen, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg


Det opsøgende lederskab med laboratorier og eksperimentarier - Når vi skal arbejde med lederskabelse på kanten af systemet.

Til debatmødet inviteres iværksættere fra praksis, som har arbejdet med alternative lederskabsmodeller og opnået uventede gode resultater.

Onsdag d. 13 april 2016 kl. 16:00-ca. 19:30. 
CBS, Kilen, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.