Økonomistyring & Informatik 

Et forskningsbaseret tidsskrift inden for ledelsesformer, styringsværktøjer, informationssystemer og implementeringsmetoder. Tidsskriftet råder over et vidtforgrenet netværk af eksperter i Skandinavien, som sikrer aktualitet, alsidighed og debatskabelse som vigtige kvalitetsegenskaber i formidlingen af ny viden fra forskere og praktikere. Økonomistyring & Informatik dækker en skandinavisk profil inden for professionel ledelse og videnformidling, som er unik og virkelighedsnær. Tidsskriftet henvender sig til topledere og beslutningstagere i offentlige og private virksomheder.

Økonomistyring & Informatik er også et fagligt netværk. Gennem debatmøder, fagklubaktiviteter og konferencer får læserne mulighed for at møde eksperter og kolleger i den faglige diskussion og udvikling. 

Tidsskriftet udkommer årligt i 4 numre.

 

Redaktionen+

Preben Melander, professor, cand.merc., Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS  (ansvarshavende)

Seneste årgang+

Nummer 4, årgang 32, 2016/2017

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus & Forum
 • Styring af kommunal digitalisering - af Birgit Jæger
 • Hvorfor fejler præstationsmåling i den offentlige sektor? - af Kristian Mohr Røge
 • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? - af Dag Øivind Madsen
 • Interorganisatorisk innovation i sundhedssektoren: Opskalering af et
  telemedicinsk pilotforsøg - af Jannie Kristine Bang Christensen

Nummer 3, årgang 32, 2016/2017

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus & Forum
 • Politik som fiktion – om en ny tids politiske kommunikation - af Peter Aagaard
 • Innovationsevaluering – når resultatmålinger understøtter reel innovation -af Helle Vibeke Carstensen
 • Enterprise Performance Management 2.0 – en sammenhængende styring forudsætter en gennemsigtig omkostningspraksis - af Lars Miguel Paredes

Nummer 2, årgang 32, 2016/2017

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus & Forum
 • Andetgørelsen i organisationer – hvordan skabelsen af de andre ødelægger styring og ledelse - af Søren Obed Madsen
 • Vi sætter strategien i bevægelse og arbejder med den professionelle kapital - Af A. Neil Jacobsen og Claus Have
 • Balanced Scorecard i Danmark: Framvekst og utvikling - Av Dag Øivind Madsen og Kåre Slåtten

Nummer 1, årgang 32, 2016/2017

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus & Forum
 • Big Data: Kvantitative data med kvalitative forandringer? - af Jon Aaen & Jeppe Agger Nielsen
 • Strategisk compliance og regulering - af Mogens Kühn Pedersen
 • Fra resultatløn og præstationsløn til resultatledelse - af Kirsten Bregn


Nummer 4, årgang 31, 2015/2016

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus og forum
 • Ledelse, pædagogik og folkesundhedsvidenskab spændt ud mellem koncept og selvforvaltning - af Mads Hermansen
 • Lethedens principper i velfærdsinnovation - af Mads Ole Dall
 • Hvordan det ustyrlige blev styrbart: Kommunernes økonomistyring af det specialiserede socialområde efter sanktionsloven og budgetloven - af Maria Ruggiero & Søren Vilstrup Eriksen

Nummer 3, årgang 31, 2015/2016

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus & Forum
 • Kan vi gribe det liv, der overflyder vores styringsbegreber? - af Eva Pallesen
 • Fremtidens samskabende lederkompetencer - af Per Bo Nørgaard & Karen Ingerslev
 • Korrekt implementering af Business Intelligence skaber merværdi - af Rikke Gaardboe, Henrik Fladkjær & Christian Nielsen

Nummer 2, årgang 31, 2015/2016

 • Redaktionelt forord - af Preben Melander
 • Fokus & Forum
 • Faglig, hybrid eller generalist - ledelse i sundhedsvæsenet - Et studie af ledende overlæger i Danmark - af Marianne Skytte Jakobsen, Nielse Ejersbo & Mickael Bech
 • Styringsværktøjer i medspil og modspil - Om styringsværktøjers funktioner - af Søren Obed Madsen
 • Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie - af Erlin Anita Nilsen & Anita Michalsen

Nummer 1, årgang 31, 2015/2016

 • Fokus & Forum
 • Beyond Budgeting: Storm eller let brise? - af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh
 • Teknologispring med triple loop (2. del) – Et opgør med tryllestøvseffekten - af Peter Beyer
 • Menneskers værdighed og livsudfoldelse er begrænset af statens ensrettende styringslogik og tomme menneskesyn – Vi har brug for et alternativt samfund med mindre stat, marked og ekspertvælde, og som i højere grad sætter menneskers livsværdier og handlefrihed i centrum - af Preben Melander 

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Kr. 1.950,-

Ekspeditionsgebyr pr. år

 • Danmark kr. 115,-
 • EU/Udland kr. 175,-

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Økonomistyring & informatiks hjemmeside+

Læs mere om "Økonomistyring & Informatik" på tidsskriftets egen hjemmeside

Debatmøder 2017+

Økonomistyring og Informatik inviterer til årlige debatmøder med spændende temaer indenfor offentlig og privat styring og ledelse.

Debatmøde om Den nye politiske usikkerhed efter Trump, Brexit, Putin, Erdogan mv. 

Vi tager afsæt i den amerikanske valgkamp, hvor vi belyser den politiske markedsføring, mediernes politiske kommunikation og nogle få magtfulde oligarkers professionelle samspil og hensynsløshed ved at udnytte vælgernes svaghed og behov for opgør, samt en udpræget mangel på demokratisk dannelse. Et spil, som vi i dag kan se udført overalt i verden.

Debatten om det fortrængte demokrati handler i høj grad også om de sociale mediers tiltagende og forførende magt og vælgernes psykiske påvirkelighed som følge af angst, aggressivitet og mistillid til »systemet« og »eliten«. Hvorfor foretrækker mange vælgere den stærke mand især i krisetider? Hvorfor vælger flertallet ikke politikere, der kæmper for det gode »bære- og væredygtige samfund«, hvor borgerne i fællesskab og i tillid til de demokratiske værdier har mulighed for i fri dialog at udvikle og forankre netop den sociale samfundsmodel, som de selv gerne vil bidrage til? etc.

Oplægsholdere: Peter Aagaard, Frederik Hjorth, Anker Brink Lund

Tid: Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 16.00 til ca. 20.30.

Sted: Copenhagen Business School, bygning ”Kilen”, Kilevej 14 A/B, 2000 Frederiksberg. Mødelokale KS 48.

Tilmelding skal ske senest d. 19. maj 2017 på linket her.

Prisen for deltagelse udgør 450 kr. inkl. moms. pr. deltager.

  SACRE+

SACRE er et åbent tværgående netværk, der arbejder med at skabe relationer og samspil mellem kunstens udøvere, kulturlivets institutioner og forskningsmiljøer indenfor kunst, kultur, humaniora og samfundsfag.

Netværkets manifest er, at kunstens kraft og kulturens entusiaster kan inspirere det øvrige samfund til at finde nye veje for menneskelivets udfoldelse og dermed styrke samfundets sociale og kulturelle kapital. Ambitionen er at samle de konstruktive kræfter, der har lyst og energi til at modvirke og menneskeliggøre konkurrencestatens og samfundets tiltagende åndløse centralisme, økonomisme og teknokratisme.

SACRE initierer egne forskningsprojekter der med udgangspunkt i en række delprojekter på internationalt, vil belyse kunstens og kulturens indflydelse og fremtidige potentiale for forandring af samfundet. Læs mere om forskningsprojekterne her.

Læs mere om SACRE

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.