Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten; herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision.

Udkommer 4 gange om året.

Redaktion+

 • Professor, dr. jur., dr. h.c. Paul Krüger Andersen (ansvarshavende)
 • Adj. professor, ekon.lic Rolf Skog
 • Professor, dr.juris. Tore Bråthen

Ønsker du at bidrage?+

Download manuskriptvejledning


Manuskriptindleveringer følger datoerne:

 • Nummer 1. 05/03-18
 • Nummer 2. 14/05-18
 • Nummer 3. 27/08-18
 • Nummer 4. 12/11-18

Seneste årgang+

Nummer 4 2017

 • Iværksætterselskabet i et retsøkonomisk perspektiv – Trold kan tæmmes? – Af Troels Michael Lilja og Thomas Langkilde Kjær
 • Gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter – Danmarks optioner ved implementering af art. 9c i det nye aktionærrettighedsdirektiv (2017/828) – Af Sanne June Ventrup og Lily Ni
 • Anbefalinger for aktivt Ejerskab: corporate governance eller stewardship? – Af Marina B. Madsen
 • Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – Af Johanna Lundberg
 • Ny lovgivning EU
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2/3 2017

 • Brevstemmers bindende virkning - Af Tobias Bonde Frost
 • Best Execution forpligtelsen under MiFID II – Indhold og dokumentation - Af Peter Krüger Andersen
 • Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab for danske institutionelle investorer - Af Marina B. Madsen
 • Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic - Af Caspar Rose og Philip Guldbech Aschenbrenner
 • Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer - Af Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen
 • Daglig leders erstatningsansvar - Af Mads Eriksen
 • Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og aksjeselskap - Af Tore Bråthen og Stine Winger Minde
 • Reviderade svenska takeoverregler – nya regler om indirekta kontrollägarskiften m.m. - Af Rolf Skog og advokat Erik Sjöman
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur 

Nummer 1 2017

 • Væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet - Af Jep Becher Jensen og Henning Hedegaard Thomsen
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - Af Karsten Engsig Sørensen
 • Granskning – Et overset redskab? - Af Martin de Place Petersen og Søren Stenger
 • Skal konkurskarantæneregisteret være offentligt tilgængeligt? - Af Louise Uhre Andersen
 • Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering – om intressekonflikter, asymmetrisk information och effektiva marknader - Af Elif Härkönen
 • Finanstilsynets afgørelser 2016 – børsområdet - Af Nis Jul Clausen
 • Den norske aksjelovreformen – 1. etappe 2017 - Af Tore Bråthen
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny lovgivning EU
 • Ny litteratur

Nummer 4 2016

 • Brexits betydning for et engelsk Ltd. registrert som NUF – mulig påvirkning på norsk internasjonal selskapsrett - Af Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen
 • Mens vi ventet på Bergshav Holding (HR 2016-1439-A) – Tilbake til Norway Seafoods? - Af Kåre I. Moljord
 • Aktiebaseret crowdfunding – en ny spiller inden for alternativ finansiering i Danmark - Af Isabella Wichmann og Josephine Worm Andersson
 • Ophævelse af det danske forbud mod lån til kapitalejerne m.v. - Af Paul Krüger Andersen
 • Erstatningsansvar i en erhvervsdrivende fond – en kommentar til UfR 2016.1S
  - Af Rasmus Kristian Feldthusen og Martin Poulsen
 • Anmeldelser
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny lovgivning EU
 • Ny litteratur
 • Register 2016

Nummer 2/3 2016

 • Markedsmisbrugsforordningen – et overblik over de væsentligste ændringer – af Andreas Løndahl Hertel og Tobias Bonde Frost
 • Selskaber i finansiel krise mellem håbløshedstidspunktet og insolvenstidspunktet – af Camilla Ottilia John Pedersen
 • Medvirken i relation til selskabsansvar – af Anders Ørgaard
 • Ny revisorlovgivning – i EU og Danmark – af Jesper Seehausen
 • Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten – af Morten Kinander
 • Overskridelse av myndighet eksklusivt tillagt et selskapsorgan ved lov - af Eirik Wold Sund
 • Kapitalanskaffning i aktiebolag – är emissionsgarantier och ett löfte om att teckna sig för aktier i en nyemission rättsligt bindande? Ett nytt rättsfall från Högsta domstolen i Sverige lämnar ett tvetydigt svar - af Erik Nerep
 • Gränsöverskridande ombildning och svensk aktiebolagsrätt – af Carl Svernlöv
 • Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning - af Hanna Almlöf
 • Ny praksis
 • Ny lovgivning
 • Ny lovgivning EU

Nummer 1, 2016

 • Styrehonorar i stiftelser - af Tore Bråthen
 • Om uddelinger til aktionærerne efter islandsk selskabsret - af Stefán M. Stefánsson & Eyvindur G. Gunnarsson
 • SUP-direktivförslaget ur ett svenskt borgenärsskyddsperspektiv - af Joel Berg
 • The principle of equality of shares and shareholders - af Ville Pönkä
 • Forsikringsselskabers kapitalgrundlag og udstedelse af efterstillet gæld i henhold til solvens II-reglerne - af Peter Qvist
 • Illusionen, der brast – om generalforsamlingsvalgte revisorer, begreber og modsætningsslutninger - af Lars Bo Langsted
 • Overtagelsestilbud og passivitet - af Christopher Alexander Hird & Jesper Lau Hansen
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - af Karsten Engsig Sørensen
 • NASDAQ, Copenhagen – Afgørelser og Udtalelser 2015 - af Nis Jul Clausen
 • Finanstilsynets afgørelser 2015 – børsområdet - af Nis Jul Clausen
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Anmeldelse: Iværksætterselskaber
 • Ny litteratur

Nummer 4, 2015

 • Økonomiske rammer for gransking etter aksjelovene - af Karl Rosén
 • Nye danske regler om ihændehaveraktier - af Henning Hedegaard Thomsen & Tobias Bonde Frost
 • Offentligt tilsyn med pengeinstitutters corporate governance - af Mette Winther Løfquist
 • Overtagelsestilbud – Bestyrelsesredegørelser i praksis - af Jarl Phillip Øster
 • Overtagelsestilbud – Bestyrelsesredegørelser og interessekonflikter - af Jarl Phillip Øster
 • Crowdfunding – hva er det, og hvilke utfordringer gjør seg gjeldende under norsk rett?  - af Remi Christoffer Dramstad
 • Ny lovgivning
 • Ny lovgivning i EU
 • Ny praksis
 • Ny litteratur
 • Register

Nummer 3, 2015

 • Om verdsettelsesprinsipper ved innløsning av aksjer – fra Norway Seafoods til Flesberg – og tilbake? - af Kåre I. Moljord
 • Forslaget til ny norsk regnskapslov - af Tonny Stenheim & Hans Robert Schwencke
 • Styrelseansvar enligt CRD IV - af Daniel Stattin & Hedwig Bergström
 • Er anvendelsen av regler om myndighetsmisbruk og regler om samtykkenektelse én og samme øvelse? - af Stine Winger Minde
 • En selskabsretlig illusion – revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som (ikke) generalforsamlingsvalgt - af Jesper Seehausen
 • Anmeldelse: Karsten Engsig Sørensen: Selskabsstrukturer, Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer - anmeldt af Paul Krüger Andersen
 • Anmälan: Patrik Kastberg: Kommunala aktiebolag – en handbok - anmeldt af Carl Svernlöv
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2, 2015

 • Samtykkenektelse i forretningsforetak - Status etter RT. 2013 s.241 (Stangeskovene) - af Stine Winger Minde
 • Felles europeisk registersammenkoplingssystem - af Marit Wenda Kjørsvik
 • Nytt EU-Direktiv ska lösa oklara problem - af Therese Strand
 • Retten til erstatning ved kapitalselskabs konkurs - af Anders Ørgaard
 • Societas Unius Personnae (SUP - Direktivforslaget i et skandinavisk perspektiv - af Troels Michael Lilja
 • »Ny« årsregnskabslov - ændringer af selskabsretlig betydning - af Jesper Seehausen 
 • God fondsledelse i erhvervsdrivende fonde - En analyse af de danske anbefalinger til god fondsledelse - af Rasmus Kristian Feldthusen
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2015

 • Styreleders erstatningsansvar i aksjeseslkaper. Er styreleders erstatningsansvar etter aksjeloven mer enne et alminnelig styreansvar? - af Kristine Alteren
 • Ansvarsgenombrott i svensk rättspraxis - numera i s.k. processbolag - af Erik Nerep
 • Reviderade svenska takeover - af Rolf Skog & Erik Sjöman
 • Reformen af erhvervsfondsloven - af Rasmus Kristian Feldthusen & Martin Poulsen
 • Den kvalitative karakter af intern viden - en analyse af Gelt og Lafonta - af Jesper Lau Hansen
 • EU-Domstolen og koncerner - af Karsten Engsig Sørensen
 • Finanstilsynets afgørelser 2014 - børsområdet - af Nis Jul Clausen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - af Karsten Engsig Sørensen
 • Boganmeldelse - Jesper Seehausen: Revisor og Revision m.v. i selskabsretligt perspektiv 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Kr. 1.500,-

Abonnement på online

 • Kr. 2.000,-
 • Flere brugere kr. 250,-
 • IP løsning (10 brugere) kr. 3.950,-
 • Papir og online kr. 2.250,-

Alle priser er inklusive moms

Bibliotek

 • Online kr. 2.250,-
 • Papir og online kr. 3.250,-


Forsendelse udgør

 • Danmark kr. 165,-
 • EU/Udland kr. 275,-

Alle priser er inklusiv moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret Online+

"Nordisk Tidsskrift for Selskabsret" udgives også i en online version.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.