Kendelser om fast ejendom

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom. Tidsskriftet indeholder alle principielle og relevante domme og afgørelser, der vedrører fast ejendom og grunde i Danmark.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt, og hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne eller afgørelserne.

Udvælgelsen af kendelserne, kommentarerne og fortolkningen er udført af nogle af Danmarks dygtigste redaktører, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.

Hvad indeholder et abonnement?

1. Et tidsskrift, der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Natur- og Miljøklagenævnet (tidl.) og Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Energiklagenævnet
 • Taksationskommissionerne
 • Voldgiftsretten


2. Cyklus

Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus med følgende indhold:

 • Tidsskrift 1: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 2: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 3: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (i 2018 Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 4: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (i 2018 Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 5: Taksationskendelser
 • Tidsskrift 6: Taksationskendelser + årsregister


3. Struktur og opbygning

Tidsskriftet er bygget op omkring en let og tilgængelig struktur, hvor kendelserne er inddelt efter:

 • Overskrift bestående af myndighed og dato for kendelsen
 • Stikordsafsnit der indeholder alle væsentlige love mv.
 • Resumé der kort skitserer sagens væsentligste punkter
 • Redaktionel behandling og anonymisering af kendelsen med uddybende beskrivelser af sagen, herunder evt. klagebeskrivelse, sagens oplysninger, bemærkninger fra partnerne, oplysninger og afgørelsen
 • Alle afgørelser indeholder noter til love, lovbekendtgørelser, tidligere afgørelser mv.

Redaktion

Ellen Margrethe Basse

 • Professor ved Aarhus Universitet dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer afgørelser afsagt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Nana Amalie Harbo

 • Cand. jur., ph.d.-studerende ved Aarhus universitet. Nana Amalie Harbo redigerer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser efter husdyrbruglovens regler.

Erik Hørlyck

 • Advokat, dr.jur.h.c. Erik Hørlyck, DAHL Advokatfirma, redigerer voldgiftskendelser vedrørende almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Søren Højgaard Mørup

 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup redigerer kendelser afsagt af taksaktionskommissionen.

 

Seneste årgang+

Nummer 5, årgang 42, 2016/2017

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 3, årgang 42, 2016/2017

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 6, årgang 41, 2015/2016

 • Taksationskendelser
 • Sagsregister

Nummer 5, årgang 41, 2015/2016

 • Taksationskendelser

Nummer 4, årgang 41, 2015/2016

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 41, 2015/2016

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 41, 2015/2016

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 41, 2015/2016

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser 

Nummer 6, årgang 40, 2014/2015

 • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

Nummer 5, årgang 40, 2014/2015

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 40, 2014/2015

 • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 40, 2014/2015

 • Taksationskendelser
 • Afgørelser om fredning

Nummer 2, årgang 40, 2014/2015

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser
 • Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

Kendelser om fast ejendom Online+

Kendelser om fast ejendom udgives også elektronisk. Den elektroniske udgave indeholder alle tidligere udgivelser af Kendelser om fast ejendom. Med et onlineabonnement får du adgang til alle tidligere kendelser fra perioden 1975 og frem. Onlineudgaven stiller også relevant lovstof til rådighed, og det er desuden muligt at bestille en tillægspakke med relevant litteratur.


 

Årsabonnement

Med et årsabonnement får du tilsendt seks tidsskrifter årligt:

 • kr. 1.500,-

Det er også muligt at købe Kendelser om fast ejendom enkeltvis:

 • kr. 250,- pr. stk.


Forsendelse pr.

Danmark

 • Årsabonnement kr. 175,-
 • Enkelt tidsskrift kr. 45,-

EU/Øvrige udland (ekspeditionsgebyr)

 • Årsabonnement kr. 270,-
 • Enkelt tidsskrift kr. 45,-


Alle priser er inklusiv moms.

Husk at du som Djøf-medlem får 20 % rabat.

Abonnement på online

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter. Se abonnementspriserne for Kendelser om fast ejendom Online.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.