Kendelser om fast ejendom

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom.

Tidsskriftet indeholder alle principielle og relevante domme og afgørelser, der vedrører bygninger og grunde i Danmark.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt, og hvert hæfte har sit eget tema, herunder byggeri, natur, miljø, energi og taksation.

Udvælgelsen af kendelserne, kommentarerne og fortolkningen er udført af nogle af Danmarks dygtigste redaktører. Det sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.


4 gode grunde til, at du skal følge med i Kendelser om fast ejendom 

1. Du får et tidsskrift der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Natur- og Miljøklagenævnet
 • Energiklagenævnet
 • Taksationskommissionerne
 • Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

2. Redaktionen består af Danmarks dygtigste specialister inden for deres område

Det betyder, at du kan være sikker på, at din beslutning træffes på det rigtige grundlag.

Ellen Margrethe Basse
Professor ved Aarhus Universitet dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer afgørelser afsagt af Natur- og Miljøklagenævnet i miljøbeskyttelsessager samt Energiklagenævnets kendelser vedrørende energikilder.
Erik Hørlyck
Advokat lic.jur. Erik Hørlyck redigerer voldgiftskendelser i forbindelse med arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt alm. bestemmelser for rådgivning.
Søren Højgaard Mørup
Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup redigerer kendelser afsagt af VE-lovens taksaktionsmyndighed, taksationskendelser samt Natur- og Miljøklagenævnets kendelser inden for fredning, plan- og naturbeskyttelsesområdet.

3. Alle kendelser er struktureret, så de giver dig det bedste overblik

Du behøver ikke at bruge tid på at lede efter relevante sager. Vi har struktureret alle kendelser, så du kan arbejde målrettet og effektivt med dit fagområde. Alle kendelser er inddelt med:

 • Overskrift bestående af myndighed og dato for kendelsen.
 • Stikordsafsnit der indeholder alle væsentlige love mv.
 • Resumé der kort skitserer sagens væsentligste punkter.
 • Redaktionel behandling og anonymisering af kendelsen, med uddybende beskrivelser af sagen, herunder evt. klagebeskrivelse, sagens oplysninger, bemærkninger fra partnerne, oplysninger og afgørelsen.
 • Alle afgørelser indeholder noter til love, lovbekendtgørelser, tidl. afgørelser mv.

4. Du holder dig up to date

Både lovgivningen og praksis ændrer sig løbende. Hvad der var gældende sidste kvartal er måske ikke gældende i dag. Derfor er det vores fornemmeste opgave at opdatere Kendelser om fast ejendom i et flow, der holder dig up to date. Det giver tryghed, når du skal tage stilling til din sag. Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus med følgende indhold:

 • Tidsskrift 1, Voldgiftskendelser efter alm. betingelser
 • Tidsskrift 2, Voldgiftskendelser efter alm. betingelser
 • Tidsskrift 3, Taksationskendelser (byggeri og anlæg) + Afgørelser om fredning
 • Tidsskrift 4, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser
 • Tidsskrift 5, Voldgiftskendelser (byggeri)
 • Tidsskrift 6, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser + årsregister

   

  Seneste årgang+

  Nummer 2, årgang 42, 2016/2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

  Nummer 1, årgang 42, 2016/2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

  Nummer 4, årgang 41, 2015/2016

  • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

  Nummer 3, årgang 41, 2015/2016

  • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

  Nummer 2, årgang 41, 2015/2016

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

  Nummer 1, årgang 41, 2015/2016

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser 

  Nummer 6, årgang 40, 2014/2015

  • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

  Nummer 5, årgang 40, 2014/2015

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

  Nummer 4, årgang 40, 2014/2015

  • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

  Nummer 3, årgang 40, 2014/2015

  • Taksationskendelser
  • Afgørelser om fredning

  Nummer 2, årgang 40, 2014/2015

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser
  • Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

  Kendelser om fast ejendom Online+

  "Kendelser om fast ejendom" udgives også i en online version.


 

Årsabonnement på papir

 • Kr. 1.500,-

 Forsendelse pr. år 

 • Danmark kr. 172,50

 • EU/Udland kr. 264,-

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.