EU-ret & Menneskeret

EU-ret & Menneskeret indeholder aktuelle nyheder, referater af international praksis og indsigtsfulde artikler om væsentlige udviklinger i EU-retten og menneskeretten.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. 


 

Redaktion+

 • Jonas Christoffersen (ansv.), direktør for Institut for Menneskerettigheder
 • Ane Maria Røddik Christensen, chefkonsulent i Justitsministeriet
 • Jens Hartig Danielsen, landsdommer i Vestre Landsret
 • Martin André Dittmer, advokat
 • Ole Hasselgaard, rigsadvokat
 • Marya Akhta, advokat
 • Nina Holst-Christensen, kommitteret i Justitsministeriet
 • Jon Fridrik Kjølbro, dommer ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol
 • Jonas Bering Liisberg, direktør for udenrigspolitik, Udenrigsministeriet
 • Mette Undall-Behrend, dommer i Københavns Byret


Ønsker du at bidrage?+

Download forfattervejledning

Manuskriptindleveringer følger datoerne:

 • Nummer 1. 19/02-18
 • Nummer 2. 07/05-18
 • Nummer 3. 20/08-18
 • Nummer 4. 12/11-18

Seneste årgang+

Nummer 4, årgang 24, 2017

 • Both sides now: En kommentar til Ajos-sagen – af Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav Krohn Schaldemose
 • Fra ”børnecheck” til ”børnefradrag” – kan EU medlemsstaterne finde ly for koordineringsforordningen i den nationale skatteret? – af  Mikkel August von Buchwald
 • EU-Domstolens seneste domme – af  Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af  Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen

Nummer 3, årgang 24, 2017

 • Det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité - af Maria Aviaja Sander Holm og Rasmus Kieffer-Kristensen
 • Opholdsret til forældre til unionsborgere – Chavez-Vilchez-sagen- af Johan Næser
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen

Nummer 2, årgang 24, 2017

 • Den danske håndtering af familiesammenføring efter Malmø-modellen - afJulie Bryske Møller Nielsen
 • EU-praksis 2016 - Maj 2017 - af  Martin André Dittmer og Sara Langebæk Gaarmann
 • Tålt ophold – menneskeretlig status efter endnu en højesteretsdom og nye stramninger - af Peter Vedel Kessing og Jens Elo Rytter
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 24, 2017

 • Ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  kræver ændring af humanitær opholdstilladelse -af  Peter Vedel Kessing
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 5 & 6, årgang 23, 2016

 • Konkurrenceerstatningsloven af Erik Kjær-Hansen
 • Udviklingen i FN’s menneskerettighedskomitéers behandling af klagesager mod Danmark - af Yassmina Amadid
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen

Nummer 3 & 4, årgang 23, 2016

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 23, 2016

 • Fængslet og den digitale kløft − Frihedsberøvelse, internetadgang og menneskerettigheder – af Rikke Frank Jørgensen & Peter Scharff Smith
 • Biao mod Danmark: Diskrimination mellem danske statsborgere – af Eva Ersbøll
 • EU-praksis 2015 i konkurrenceretssager – af Martin André Dittmer
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Aktuel udbudsret II Menneskerettighedsdomme – af Mette Undall-Behrend & Ane Maria Røddik Christensen
 • EU-Domstolens seneste domme 
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 1, årgang 23, 2016

 • Anvendelse af politirapporter m.v. som surrogat for vidneforklaringer - af Thomas Rørdam
 • FN’s menneskerettighedskomiteers kritik af Flygtningenævnets afgørelser - af Jesper Lindholm
 • FN’s menneskeretskomitéer – nødvendige reformer på vej - af Jonas Christoffersen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsafgørelser - af Mette Undall-Behrend & Ane Maria Røddik Christensen

Nummer 6, årgang 22, 2015 

 • Arbejdskraftens frie bevægelighed for tyrkiske arbejdstagere og deres familiemedlemmer - Peter Starup 
 • EU-Domstolens seneste domme - Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser
 • Registre

Nummer 5, årgang 22, 2015   

 • Menneskerettighedskonventionens betydning for dawn raids - Peter Stig Jakobsen & Pernille Skovgaard Møller
 • Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2014 - Sofia Cerqueira Rasmussen & Jens Elo Rytter
 • Den Internationale Straffedomstol - 2014/2015 - Andreas Laursen
 • EU-Domstolens seneste domme - Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 4, årgang 22, 2015 

 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og informationssøgning - af Charlotte Traberg-Andersen
 • Udenlandsk fond i indenlandsk skatteretlig optik - særligt om det EU-retlige aspekt - af Erik Werlauff
 • Brugen af flerdimensionelle instrumenter som retsgrundlag for EU's eksterne kompetence - Om betydningen af EU-Domstolens dom i sagen om Den Filippinske Rammeaftale - af Morten Broberg
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 3, årgang 22, 2015

 • Reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Interlaken, Izmir, Brighton og Bruxelles af Maria Aviaja Sander Holm
 • Mens vi venter på Genc af Peter Starup
 • Udviklingslinjer i europæisk retskildelære af Ruth Nielsen
 • EU-Domstolens seneste domme af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 2, årgang 22, 2015

 • Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet - af Thomas Kloppenburg
 • Risiko for magtforskydning til domstolene som følge af inkorporering af konventioner inden for menneskeretsområdet - af Morten E.G. Jørgensen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 1, årgang 22, 2015

 • Er der en ret til at være forældre for personer med handicap? - af Pia Justesen
 • EU-praksis 2014 - af Martin André Dittmer, Søren Elmstrøm Sørensen & Sam MacMahon
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser
%MCEPASTEBIN%
%MCEPASTEBIN%
%MCEPASTEBIN%

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Kr. 1.500,-

Abonnement på online

 • Kr. 2.000,-
 • Flere brugere kr. 250,-
 • IP løsning (10 brugere) kr. 3.950,-
 • Papir og online kr. 2.250,-

Alle priser er inklusive moms

Bibliotek

 • Online kr. 2.250,-
 • Papir og online kr. 3.250,-


Forsendelse udgør

 • Danmark kr. 172,5-
 • EU/Udland kr. 264,-

Alle priser er inklusiv moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

EU-ret & Menneskeret Online+

EU-ret & Menneskeret udgives også i en online version.


Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.