Tidsskriftet Dansk Sociologi

Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift, der fire gange om året sætter fokus på temaer som arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering.

Djøf Forlag står for udgivelsen af tidsskriftet for Dansk Sociologiforening. Derfor får alle medlemmer af Djøf 20% rabat på abonnementet.

Læs mere om tidsskriftet Dansk Sociologi på tidsskriftets egen hjemmeside

 

Redaktion+

 • Mikkel Bo Madsen, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol, Socialrådgiveruddannelserne
 • Klaus Levinsen, lektor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Stine Thidemann Faber, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF), Aalborg Universitet
 • Lasse Folke Henriksen, adjunkt, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
 • Thomas Olesen, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Anders Blok, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 • Helle Holt, seniorforsker, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Signe Hald Andersen, seniorforsker, Rockwool Fonden
 • Troels Schultz Larsen, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
 • Lene El Mongy, redaktionssekretær

Seneste årgang+

Nummer 1, 2018

Artikler

 • Genanvendt: Et kritisk tilbageblik på digitale metoders konsekvenser for kontroverskortlægningen – af Anders Kristian Munk
 • Shitstorms, bobler eller sagsorienterede offentligheder? Digitale metoder og kontroverser på sociale medier – af Andreas Birkbak
 • Køn og metodevalg blandt samfundsvidenskabelige specialeskrivende – af Rasmus Munksgaard og Oskar Enghoff
 • Dataficerede offentligheder – overvejelser over digitale metoder i lyset af den tidlige amerikanske pragmatisme – af Anders Koed Madsen

Abstracts

Anmeldelser

Kunstnerpræsentation

Nummer 2, 2017

Artikler
 • Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold – af Mikkel Kronborg Jønck
 • Akademikerprekariatet – af Torsten Geelan, Magnus Skovrind Pedersen og Malthe Øland Ribe
 • Mobilitetskapital – hverdagsmobilitet i lyset af urban segregering – af Kristian Nagel Delica, Lise Rask og Naja Poulsen

Abstracts

Essay
 • De stedfastes revolution? – refleksioner over nogle aktuelle sociale og politiske tendenser, og relaterede problemer i sociologien – af Sune Qvotrup Jensen
Anmeldelser
 • Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen: Sundhed og Magt – Perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi – Anmeldt af Peter Triantafillou


Nummer 1, 2017

Artikler

 • ’Og hvis vi så ikke må – jamen hvordan skulle vi vide det?’ Kommunalt kontrolarbejde med socialt bedrageri - af Line Britt Madsen og Morten Frederiksen
 • Socialrealisme – et nyt perspektiv på viden - af Verner Larsen
 • Plagiering i forskning – Videnskabsetiske og videnskabssociologiske aspekter - af Heine Andersen

Abstracts

Review essay
 • ”Singularity is near” – en transhumanistisk trosretning spreder sig - af Henning Eichberg

Modtagne bøger

Anmeldelser
 • Carsten Bagge Laustsen, Lars Thorup Larsen, Mathias Wullum Nielsen, Tine Ravn og Mads P. Sørensen: Sociologisk teori. En grundbog. - Anmeldt af Heine Andersen

Priser+

Priser for årsabonnementer:

 • Individuelt abonnement: kr. 500,-
 • Institutionsabonnement: kr. 800,-
 • Studerende og pensionister kr. 300,-

Alle priser er inklusive moms & porto

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.