Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom Online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i Natur- og Fødevareklagenævnet (tidl. Natur- og Miljøklagenævnet), Taksationskommissionerne og Voldgiftsretten.

Med et abonnement til den elektroniske udgave af tidsskriftet får du adgang til alle tidligere udgivelser af Kendelser om fast ejendom. Alle årgangene er samlet i et system, hvor du finder kendelser fra 1975-1989 som referater, og fra 1990 og frem med fuld tekst.

Onlineværktøjet er udvidet med al relevant lovstof, som relaterer sig til områderne og udkommer 6 gange årligt.

Det er også muligt at købe en tillægspakke, der indeholder relevant litteratur, som relaterer sig til kendelserne og afgørelserne. Du får derved adgang til mere end 10 e-bøger som abonnent. Litteraturen udvælges af redaktionen og udskiftes løbende.

Hvad indeholder et Online abonnement?

1. Et tidsskrift, der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Natur- og Miljøklagenævnet (tidl.) og Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Energiklagenævnet
 • Taksationskommissionerne
 • Voldgiftsretten


2. Cyklus

Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus med følgende indhold:

 • Tidsskrift 1: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 2: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 3: Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelser
 • Tidsskrift 4: Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelser 
 • Tidsskrift 5: Taksationskendelser
 • Tidsskrift 6: Taksationskendelser + årsregister


3. Struktur og opbygning

Tidsskriftet er bygget op omkring en let og tilgængelig struktur, hvor kendelserne er inddelt efter:

 • Overskrift bestående af myndighed og dato for kendelsen
 • Stikordsafsnit der indeholder alle væsentlige love mv.
 • Resumé der kort skitserer sagens væsentligste punkter
 • Redaktionel behandling og anonymisering af kendelsen med uddybende beskrivelser af sagen, herunder evt. klagebeskrivelse, sagens oplysninger, bemærkninger fra partnerne, oplysninger og afgørelsen
 • Alle afgørelser indeholder noter til love, lovbekendtgørelser, tidligere afgørelser mv.


4. Lovstof

Onlineudgaven tilbyder adgang til relevant lovstof, som dækker de retsområder, som kendelserne og afgørelserne afgøres ud fra.


5. Tillægspakke med litteratur

I onlineudgaven er det muligt at bestille en tillægspakke med relevant litteratur, der bl.a. henvises til i kendelserne og afgørelserne. Litteraturen er nøje udvalgt af redaktionen og tilpasses løbende. Litteraturen tilgås som en e-bog og udvælges efter ønske. Nedenfor kan ses eksempler på den litteratur, der kan vælges i tillægspakken:

 • Entreprise
 • Entrepriseret
 • Ejendomshandel I - en håndbog
 • Ejendomshandel II - en håndbog
 • Ejendomshandel III - en håndbog
 • Landbrugsrelateret ret
 • Miljøretten I
 • Miljøretten II
 • Miljøretten III
 • Syn og Skøn, 5. udgave
 • Tilbudsloven
 • Udbudsretlige erstatningsspørgsmål

Læs mere om det trykte tidsskrift Kendelser om fast ejendom

 

 

Redaktion+

Ellen Margrethe Basse

Professor ved Aarhus Universitet dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer afgørelser afsagt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Nana Amalie Harbo

Cand. jur., ph.d.-studerende ved Aarhus universitet. Nana Amalie Harbo redigerer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser efter husdyrbruglovens regler.

Erik Hørlyck

Advokat, dr.jur.h.c. Erik Hørlyck, DAHL Advokatfirma, redigerer voldgiftskendelser vedrørende almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 

Søren Højgaard Mørup

Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup redigerer kendelser afsagt af taksaktionskommissionen.

Redaktionssekretær: Cecilie Brito Cederstrøm

Priser+

Abonnement på online

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter. Nedenfor ses priserne.

Abonnement (1 bruger eller flere)

 • Første år kr. 5.950,-
 • Herefter kr. 3.100,-
 • Tillæg ved flere brugere kr. 350,-

IP løsning (10 brugere)

 • Første år kr. 8.310,-
 • Herefter kr. 4.100,-

Tillægspakke med litteratur

 • kr. 937,50 inkl. moms.

Bibliotek

 • Første år kr. 6.500,-
 • Herefter kr. 3.500,-
 • Flere brugere kr. 350,-


Alle priser er inklusiv moms.

Husk at du som Djøf-medlem får 20 % rabat.Årsabonnement (papirudgave)

Med et årsabonnement får du tilsendt seks tidsskrifter årligt. Det er også muligt at købe Kendelser om fast ejendom enkeltvis. Se abonnementspriserne for Kendelser om fast ejendom i papirudgave.Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.