Arbejdsretsportalen

Arbejdsretsportalen er en online lovportal, der dækker det totale behov for faglig og professionel beslutningsstøtte ved arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.

Let tilgængelig, søgbar lovgivning, domme og litteratur

Portalen, der er udviklet i tæt samarbejde med Schultz og Dansk Arbejdsgiverforening, indeholder bl.a.:

  • Al relevant arbejds- og ansættelsesretlig lovgivning
  • Domme, kendelser og retsformandsafgørelser fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten og Tjenestemandsretterne
  • Faglige voldgiftskendelser fra DA-/LO-området og fra det statslige område
  • Afgørelser fra Tvistigheds-, Afskedigelses-, Leder-, Overenskomst- og Samarbejdsnævnet samt Folketingets Ombudsmand
  • Grundlæggende litteratur fra Djøf Forlag inden for den kollektive arbejds- og ansættelsesret. Se hele litteraturlisten her

Nyhedsservice+

Portalen tilbyder en e-mail nyhedsservice, der automatisk informerer dig om ændringer og opdateringer indenfor selvvalgte områder.

Løbende opdatering+

Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, skrives lovændringerne ind i selve lovteksten. Under hver ændret paragraf er ændringsforskriften beskrevet. Desuden er der fra den enkelte lov adgang til relevante lovforslag med bemærkninger. Derudover indeholder portalen et arkiv, hvor du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf. Al litteratur i portalen opdateres ligeledes løbende efter behov.

Målgruppe for portalen+

Portalen er målrettet alle parter: arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, advokater og private virksomheder.

Læs mere om Arbejdsretsportalen 

Bliv abonnent+

Ønsker du at tegne et abonnement på Arbejdsretsportalen eller Arbejdsretsportalen+, kontakt da Schultz' kundeservice på telefon: 72 28 28 26 // email kundeservice@schultz.dk

Arbejdsretsportalen++

Arbejdsretsportalen+

En udvidet version af Arbejdsretsportalen er tilgængelig fra 1. januar 2015. Med Arbejdsretsportalen+ får du yderligere adgang til al relevant arbejds- og ansættelsesretslig litteratur fra Djøf Forlag i form af lovkommentarer og håndbøger, der giver en grundig fremstilling af den relevante lovgivning og aktuelle retspraksis på området, nationalt såvel som internationalt.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.