Forlagets konsulenter

Jens-Christian Bülow
afdelingschef, Justitsministeriet
Jan Pedersen
Professor, dr.jur.
Jens Møller
Direktør
Peter Nedergaard
Professor
Jens Kristiansen
Professor, dr.jur.

Konsulenter

Vi har tre typer af konsulenter tilknyttet forlaget:

De faste konsulenter, fagkonsulenterne og ad hoc-konsulenterne.


De faste konsulenter

De faste konsulenter er direktør, cand.jur. Jens Møller, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Århus Universitet, professor, dr.jur. Jens Kristiansen, København Universitet, professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet og afdelingschef Jens-Christian Bülow, Justitsministeriet.


Fagkonsulenter

Fagkonsulenterne er højesteretsdommer Jens Peter Christensen; advokat, cand.jur et art Pia Deleuran; professor, Ph.d. Carsten Rohde, CBS.


Ad hoc konsulenter

Ad hoc konsulenterne omfatter et meget stort antal forskere ved de højere læreanstalter. Redaktørerne for større udgivelser fremgår af de enkelte værker. Redaktører, redaktioner og redaktionskomitéer for tidsskrifterne fremgår af deres hjemmesider.