Registrering og anvendelse af kundeoplysninger

 Hvad er blevet ændret i Djøf Forlags persondatapolitik?

Vi har tilføjet flere detaljer om, hvordan vi bruger de oplysninger, vi indsamler samt brugerens rettigheder til

disse data.

Hvorfor foretager vi disse ændringer?

Den 25. maj 2018 træder databeskyttelsesforordningen i kraft. Vi bruger denne mulighed til at sikre, at den

måde, vi bruger personoplysninger på, er transparent og lever op til kravene.

Hvad er personoplysninger?

I databeskyttelsesforordningens artikel 4 (1) fremgår følgende definition:

»Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (’den registrerede’); ved

identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved

en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et

eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske,

økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.«

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Alle kan som udgangspunkt bruge vores hjemmeside uden at udlevere personoplysninger om sig selv. Vi har

dog brug for personoplysninger for at kunne levere ydelser, som for eksempel købte bøger, nyhedsmails og

for at kunne sikre, at de rette personer får medlemsrabat. Vi kan derfor være nødsaget til at indsamle

oplysninger som navn, adresse og e-mailadresse.

Hvis man er medlem af Djøf og ønsker at opnå medlemsrabat på vores ydelser, indsamler og behandler vi

oplysninger om medlemsnummer og fødselsdato.

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere bøger og lignende ydelser.

Hvornår indsamler og behandler vi oplysninger?

Vi indsamler og behandler oplysninger, når man:

1) opretter sig som ny kunde

2) foretager betaling af køb

3) tilmelder sig nyhedsmails

4) sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback

5) i øvrigt giver personoplysninger til os via https://www.djoef-forlag.dk/da.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi anvender dine oplysninger til at ekspedere og levere ordrer, samt når man tilmelder til nyhedsmails omkring

tilbud om nye bøger og produkter. Vi foretager behandlingen af disse oplysninger med det formål at forbedre brugeroplevelsen og statistik.

Hvor opbevarer vi personoplysninger?

Personoplysninger lagres på en dedikeret server i Djøf.

Dine rettigheder

  • Har man afgivet personoplysninger, har man ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Djøf Forlag

    opbevarer og behandler.

  • Man har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre

    behandling af personoplysninger.

Under menupunktet Min Profil kan man se en oversigt over de personoplysninger, Djøf Forlag opbevarer.

Hvis man ønsker at modtage en kopi af dine personoplysninger, kan man rette henvendelse til forlag@djoef.dk.

Brug af cookies

Hjemmesiden gør brug af cookies. Cookies anvendes til styring af indkøbskurven samt til kunde- og

besøgsstatistik. En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv – på brugerens harddisk. På den måde ved serveren, f.eks. et websted, ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på et website.

Hvordan fjerner man cookies?

Når man har accepteret cookies fra djoef-forlag.dk, kan man altid fjerne dem igen ved at fjerne uønskede

cookies i browserens internetindstillinger.

Berigtigelse og sletning af dine personoplysninger

Hvis man ønsker, at Djøf Forlag retter eller sletter personoplysninger, eller hvis man vil ændre dine e-

mailpræferencer, kan man gøre det under menupunktet Min Profil eller ved at rette henvendelse til

forlag@djoef.dk. Hvis man er tilmeldt nyhedsmailen, kan man altid afmelde mailservicen igen. Det gør man ved at logge ind på Min Profil på vores hjemmeside. Det er også muligt at afmelde sig direkte i nyhedsmailen.

Personoplysninger slettes automatisk, når en profil har været inaktiv i 5 år.

Efter anmodning slettes oplysninger straks, dog senest inden for 24 timer.

Sikkerhed for dine personoplysninger

Djøf Forlag har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, hvis formål er at beskytte alle oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, og mod at de kommer til uvedkommendes kendskab.

Når man betaler med betalingskort, sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder. Djøf Forlag

har derfor ikke adgang til kortoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Man har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Det kan man gøre under menupunktet Min Profil på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på forlag@djoef.dk. Hvis man vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysningerne på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis man tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Klageadgang

Man har ret til både at klage til Datatilsynet og ret til at anmode Datatilsynet om at udøve dine rettigheder på sine vegne. Datatilsynet kan kontaktes på 33 19 32 00.

Hvis man har spørgsmål til overstående eller til behandlingen af personoplysninger i øvrigt, er man meget

velkommen til at kontakte forlag@djoef.dk

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.