Studiebøger 2016 fra Djøf Forlag  

Jura

 

Dansk Arbejdsret

af Ruth Nielsen
Udkommer medio august

  

 Dansk Erhvervsret

af Lars Lindencrone Petersen & Bent Iversen

  

Dansk Privatret

af Nis Jul Clausen (ansv. red.), Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Hans Viggo Godsk Pedersen

 

Dansk Privatret HA og HD

af Nis Jul Clausen (ansv. red.), Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Hans Viggo Godsk Pedersen


 

Dansk Privatret HA(jur.)

af Nis Jul Clausen (ansv. red.), Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Hans Viggo Godsk Pedersen


  

Dansk Statsret

af Michael Hansen Jensen, Jørgen Albæk Jensen & Jens Peter Christensen

  

Den juridiske metode

af Lone L. Hansen & Erik Werlauff 
Udkommer primo september

   

Den kollektive arbejdsret

af Jens Kristiansen

   

Entrepriseretten

af Torsten Iversen

Udkommer primo august

   

Erhvervsjura

af Thomas Riis, Peter Møgelvang-Hansen & Børge Dahl

   

Erhvervsretlige love 2016

af Børge Dahl

Udkommer ultimo august

   

EU-Retten

af Karsten Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen & Jens Hartig Danielsen

 

Fast Ejendom I - Overdragelsen

af Carsten Munk-Hansen

   

Fast Ejendom II - Bolighandlen

af Carsten Munk-Hansen
Udkommer primo august

 

Fast Ejendom III - Ejerbeføjelsen

af Carsten Munk-Hansen

 

Formueretlige emner

af Lars Hedegaard Kristensen, Helle Isager, Torsten Iversen, Hans Helge Beck Thomsen, Morten Midtgaard Fogt, Anne-Dorte Bruun Nielsen, Palle Bo Madsen (ansv. red.), Susanne Karstoft, Birgit Liin & Claus Rohde

Udkommer primo august

 

Forvaltningsret - Lærebog for statskundskab

af Sten Bønsing 
Udkommer medio august

  

Forvaltningsret - Sagsbehandling

af Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard & Jens Garde

  

Free Movement in the European Union

af Morten P. Broberg & Nina Holst-Christensen
Udkommer ultimo september


 

Funktionærret

af Lise Lauridsen, Morten Ulrich, Lars Lindencrone Petersen, Lars Svenning Andersen, Mads Krarup & Bjarke Vejby

Udkommer primo september

  

Grundlæggende arbejdsret

af Jens Kristiansen

Udkommer medio august

 

Grundlæggende momsretlige principper

af Oskar Henkow & Jette Thygesen

 

Grundlæggende udbudsret

af Carina Risvig Hamer

 

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten

af Jesper Lau Hansen

 

Juridisk teori, metode og videnskab

af Jens Evald

Udkommer medio august

 

KØB

af Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck

 

KØB - studieudgave

af Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck

  

Lovsamling 2016 – Erhvervsret

af Helle Næss-Schmidt Risdal & Per Mogensen (ansv. red.)

Udkommer ultimo august

  

Lovsamling 2016 – Formueret

af Jens Møller (red.)

Udkommer ultimo august

  

Lovsamling 2016 – Forvaltningsret

af Jens Møller (red.)

Udkommer ultimo august

 

Lovsamling 2016 - Immaterialret

af Morten Rosenmeier

Udkommer ultimo august
  

Lovsamling 2016 – Jura 1. år

af Jens Møller (red.)

Udkommer ultimo august

  

Lovsamling 2016 – Proces- og strafferet

af Jens Møller (red.)

Udkommer ultimo august

  

Lovsamling 2016 – Selskabsret

af Jens Møller (red.)

Udkommer ultimo august

  

Lovsamling 2016/2 – Skatteret

af Jurist- og Økonomforbundets Forlag (red.)

Udkommer ultimo august

 

Lærebog i aftaleret

af Vibe Ulfbeck & Ole Hansen 

  

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

af Ole Hasselbalch
Udkommer primo august


 

Lærebog i erstatningsret

af Bo von Eyben & Helle Isager

 

Lærebog i informationsret

af Henrik Udsen (ansv. red.), Vibeke Borberg, Thomas Riis, Morten Rosenmeier & Jens Schovsbo
Udkommer ultimo august

   
 

Markedsret Del 2

af Palle Bo Madsen

  

Obligationsret 1. del

af Torsten Iversen & Bernhard Gomard
Udkommer medio august
 

Politiret

af Ib Henricson
Udkommer primo august 
 

Retsplejelov - straffelov 2016

af Jens Møller

Udkommer ultimo august

 

Retssystemet og juridisk metode

af Peter Blume

Udkommer medio juli 

  

Socialforvaltningsret

af Jon Andersen

Udkommer medio august

 

Straffesagens gang

af Gorm Toftegaard Nielsen

Udkommer primo august

 

Uddrag af EU-Retten

af Karsten Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen & Jens Hartig Danielsen

 
 

Økonomi og samfund

 

Arbejdsmarkedspolitik

af Anne Vejen Mathiasen

 

Arbejdsmarkedsregulering

af Henning Jørgensen (red.)

   

At læse tekster med samfundsvidenskabelige briller

af Peter Nedergaard

 

Danmarks økonomi siden 1980 

af Mikael Trier & Per Ulstrup Johansen
Udkommer primo august

 

Dansk arbejdsmarkedspolitik

af Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen

 

Finansiel risikostyring

af Jørgen Just Andresen

 

Finansielle Derivater 

af Jørgen Just Andresen 
 

Nationalregnskabet - Kompendium

af Morten Hjulsager

Udkommer ultimo august

  

Strategisk investering og finansiering

af Ove Hedegaard & Michael Hedegaard

Udkommer medio august

 

Virksomhedens økonomistyring 

af Michael Andersen & Carsten Rohde

Udkommer ultimo september

  

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

af Preben Melander, Ove Hedegaard & Charlotte Stisen Flyger

Udkommer primo august

   
   

Organisation, Ledelse og Kommunikation

 

Mening i forandring

af Henry Larsen & Henrik Holt Larsen

 

Moderne organisasjoner

af Kjell Arne Røvik

 

Organisationsteori

af Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal

 

Power i projekter og porteføljer

af John Ryding Olsson, Niels Ahrengot & Mette Lindegaard Attrup

 

Power in Projects, Programs and Portfolios

af John Ryding Olsson & Mette Lindegaard Attrup

 

Samarbejdsdrevet innovation i praksis

af Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.)

 

Styring og motivation i den offentlige sektor

af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen

   

Husk altid gratis fragt for 
Djøf-studerende

Hvis du vælger at handle via webshoppen, så husk at du som Djøf-studerende altid får gratis fragt. På den måde kan du spare mange penge på fagbøger gennem hele dit studie. 

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.