Debatmøde om: Den nye politiske usikkerhed efter
Trump, Brexit, Putin, Erdogan mv.

Hermed har vi fornøjelsen at invitere til sæsonens sidste debatmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 16.00-ca. 20.30. Mødet afholdes i samarbejde med en række tænketanke, udgivere og bevægelser, som under overskriften »Det er vores Samfund« ønsker at skabe debat om fremtidens samfund, demokrati og lederskabelse.

Debatmødets indhold kan mere konkret beskrives som følger:
»Når samfundets politiske udvikling rundt om i verden i stigende grad bestemmes af nogle få magtfulde personer, der gennem de sociale mediers dominerende fiktioner, usandheder og teknologiensretning kan påvirke vælgernes politiske følelser, tanker og handlinger, hvad er de afledte konsekvenser for fremtidens demokrati, borgernes handlefrihed og vores fælles sociale værdier? Kan vi modvirke denne udvikling gennem relationelle fællesskaber?«

Vi tager afsæt i den amerikanske valgkamp, hvor vi belyser den politiske markedsføring, mediernes politiske kommunikation og nogle få magtfulde oligarkers professionelle samspil og hensynsløshed ved at udnytte vælgernes svaghed og behov for opgør, samt en udpræget mangel på demokratisk dannelse. Et spil, som vi i dag kan se udført overalt i verden.

Debatten om det fortrængte demokrati handler i høj grad også om de sociale mediers tiltagende og forførende magt og vælgernes psykiske påvirkelighed som følge af angst, aggressivitet og mistillid til »systemet« og »eliten«. Hvorfor foretrækker mange vælgere den stærke mand især i krisetider? Hvorfor vælger flertallet ikke politikere, der kæmper for det gode »bære- og væredygtige samfund«, hvor borgerne i fællesskab og i tillid til de demokratiske værdier har mulighed for i fri dialog at udvikle og forankre netop den sociale samfundsmodel, som de selv gerne vil bidrage til? etc.

Oplægsholdere
Vi har til mødet inviteret tre oplægsholdere, som på hver sin måde lægger op til en åben plenumdebat om fremtidens politiske samfundsstyring, mediernes magt og afmagt, demokratiets svaghed, vælgernes aggressivitet og mangel på samfundsansvar.

Peter Aagaard, der er ph.d. og lektor på RUC, demonstrerer med udgangspunkt i processen omkring det amerikanske præsidentvalg betydningen af fremtidens politiske kommunikation og brugen af fiktion, fake news og reality shows, som overraskende kom til at ændre udfaldet af valgkampen. Læs artiklen »Politik som fiktion – en ny tids politiske kommunikation«.

Frederik Hjorth, der er ph.d. og postdoc. ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, forsker i politisk psykologi og vælgeradfærd. Han har i flere år kommenteret amerikansk politik i et vælgeradfærdsperspektiv. Frederiks aktuelle forskning beskæftiger sig med spredning af misinformation på sociale medier og dens konsekvenser for politisk holdningsdannelse. Han vil forholde sig til oplægget med afsæt i sin egen forskning og andre politologiske perspektiver på politisk kommunikation, politiske kampagner og vælgeradfærd.

Anker Brink Lund, der er professor i medievidenskab ved Institut for Business and Politics ved CBS, vil forholde sig til de fremlagte analyser. Han vil yderligere perspektivere mediernes politiske betydning for vælgeradfærd og for samfundets demokratiske udvikling. Hvordan kan vi således tolke den aktuelle politiske situation i Danmark, hvor politikerlede og reformtræthed også har konsekvenser for demokratiets fremtid?

Debatmødet ledes af professor Preben Melander, CVL/CBS.

Efter den faglige debat vil der være uformelt socialt samvær i vestibulen. Her vil blive serveret en let anretning med øl og vand og efterfølgende kaffebord.

Debatmødet afholdes:
Tid: Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 16.00-ca. 20.30.
Sted: Copenhagen Business School, bygning »Kilen«, Kilevej 14A/B, 2000 Frederiksberg, mødelokale KS 48.

Mødelokalet ligger i stuen (adgang via hovedindgangen og så til højre). Der er gode parkeringsforhold. Kør ind på Handelsskolens campus fra Nyelandsvej ad P. Andersens Vej og følg parkeringsarealet ned langs Solbjerg Plads-bygningen ned mod Ndr. Fasanvej. Du kan parkere gratis tæt på mødestedet, hvis du kommer i god tid. Men der er kommet nye regler for parkering på CBS, og det er derfor nødvendigt med en P-tilladelse. Denne kan man få ved at henvende sig senest 15.45 i receptionen på Kilen. Metrostationen »Fasanvej« ligger også tæt på

Pris og tilmelding 
Prisen for deltagelse udgør 450 kr. inkl. moms. pr. deltager.
Tilmeld dig 

OBS:Tilmeldingsfristen er den 19. maj 2017.

Bemærk: Der er begrænset deltagerantal pga. mødelokalets størrelse.

Tid og sted
Tid: Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 16.00-ca. 20.30.
Sted: Copenhagen Business School, bygning »Kilen«, Kilevej 14A/B, 2000 Frederiksberg, mødelokale KS 48.

Pris og tilmelding  
Prisen for deltagelse udgør 450 kr. inkl. moms. pr. deltager.  
Tilmeld dig
OBS: Tilmeldingsfristen er den 19. maj 2017.Økonomistyring & Informatik

Ønsker du at modtage information og invitationer til kommende debatmøder, fagklubaktiviteter og konferencer?
Tilmeld dig tidsskriftet Økonomistyring & Informatik

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.