Konkurrencestaten og dens kritikere

Ny bog samler op på debatten om konkurrencestaten og bringer den videre.

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor har alle været præget af spørgsmålet om hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt.

Begrebet konkurrencestat har delt vandene mellem de, som er fortalere for opretholdelse af efterkrigstidens velfærdstat og de, som mener, at denne kan og skal reformeres, især i lyset af de erfaringer, vi har fra velfærdsstatens gloriøse periode fra 1950’erne til 1970’erne og de forandringer, der fra begyndelsen af 1990’erne begyndte at præge hele verden.

Vær med, når Søren Kaj Andersen og Ove K. Pedersen giver os et unikt indblik i en videnskabelig og politisk diskussion af "konkurrencestaten". Arrangementet tager udgangspunkt i bogen ”Konkurrencestaten og dens kritikere”, der rummer kritiske bidrag fra en række prominente politikere, meningsdannere og forskere.

På denne aften vil vi blandt andet blive klogere på:

• Hvorfor denne kritiske diskussion af konkurrencestaten nu?
• Hvad er hovedpunkterne i kritikken?
• Hvilke tanker gør Ove K. Pedersen sig om konkurrencestaten i dag?

Arrangementet slutter af med en let forplejning og networking, hvor det vil være muligt at fortsætte samtalen og købe ”Konkurrencestaten og dens kritikere” til en særpris.

Oplægsholdere

Søren Kaj Andersen
Ph.d., er lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet og leder af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS. Han har gennem årene publiceret bredt om kollektive overenskomstfornyelser og arbejdsmarkedsorganisationer i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng. Et særligt fokus i forskningen har været arbejdsmigration fra Øst- og Centraleuropa.

Ove Kaj Pedersen
Professor i komparativ politisk økonomi ved Department of Business and Politics på Copenhagen Business School. Han er dr. phil. og forfatter til Konkurrencestaten (2011) og Markedsstaten (2014). Blandt hans seneste internationale publikationer er The National Origins of Policy Ideas. Knowledge Regimes in the United States, France, Germany, and Denmark, publiceret 2014 på Princeton University Press sammen med John L. Campbell.

Læs mere og tilmeld digTid og sted

Tirsdag den 24. oktober 2017
Klokken 17.00-19.3

Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Arrangementet er gratis. Alle er velkomne til at deltage.

Læs mere og tilmeld dig

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.