FN's verdensmål i et virksomhedsperspektiv 


Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle – og meget mere.

Verdensmålene tænkes allerede nu ind i Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Men hvis FN's verdensmål skal indfries, skal erhvervslivet og virksomhederne se forretningsmulighederne i at producere bæredygtigt.

"Grundfos og Novozymes er eksempler på førende danske virksomheder, der formår at skabe succesrige forretninger ved at have blik for de globale udviklingsmål, som verdens lande har besluttet i FN. Og danske virksomheder bør være langt mere offensive, når det handler om at udtale sig politisk om ønskværdige samfundsforandringer," lyder opfordringen fra forfattere til bogen ”Bæredygtig global udvikling".

Vær med, når vi ser nærmere på nogle af verdensmålene fra et virksomhedsperspektiv. Arrangementet tager udgangspunkt i bogen "Bæredygtig global udvikling – FN's 17 verdensmål i et dansk perspektiv", der indeholder bidrag fra 35 af Danmarks førende eksperter og er redigeret af professor emeritus Steen Hildebrandt.

På denne aften vil du bl.a. høre mere om:

• Bæredygtig global udvikling – Solidaritet på tværs af kontinenter og generationer – oplæg ved Steen Hildebrandt
• Nu skal de pæne ord omsættes til hurtig handling – oplæg ved Connie Hedegaard

Arrangementet slutter af med en let forplejning og networking, hvor det vil være muligt at fortsætte samtalen og købe "Bæredygtig global udvikling – FN's 17 verdensmål i et dansk perspektiv" til en særpris.


Oplægsholdere

Steen Hildebrandt, ph.d., er professor emeritus i organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er forfatter til og redaktør af en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Han er medlem af en række tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer. Han er tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd.

Connie Hedegaard er cand.mag i historie og litteraturvidenskab, formand for den internationale klimafond, KR Foundation, Tænketanken Concito og OECD Round Table for Sustainability. Hun har tidligere arbejdet som journalist, været chef for Radioavisen og vært på Deadline. Connie Hedegaard er forhenværende miljøminister, klima- og energiminister og EU-kommissær for Klima. Hun har i mange år været en del af de internationale klimaforhandlinger.

Bo Rasmussen er kommunaldirektør i Gladsaxe kommune. Kommunen er en stærk velfærdskommune, og med Bo Rasmussen i spidsen går kommunens 7200 ansatte foran i udviklingen af velfærden og omsætter politikernes visioner til virkelighed.


Læs mere og tilmeld dig

Tid og sted
Mandag den 18. september 2017
Klokken 17.00-20.00

Bethesda, Festsalen
Rømersgade 17, 1362 København K


Læs mere og tilmeld dig


Arrangementet er for medlemmer af Djøf

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.