Domstolens blinde øje


Retssystemet udgør én af samfundets basale institutioner, og de afgørelser, der træffes ved domstolene, har stor indflydelse på menneskers liv. Domstolen skal være upartisk, men kender vi altid de faktorer, der – ofte ubevidst – har indflydelse på vores beslutninger og vurderinger?

Gennem de seneste årtier har omfattende forskning vist, hvordan vores reaktioner og handlinger er styret af bias, som vi langt fra er bevidste om. Derfor er det afgørende, at domstolene forholder sig til ubevidste bias, så behandling og beslutninger er fair og foregår på et upartisk grundlag.

Kom og vær med, når professor og dr.phil. i etik og retsfilosofi Jesper Ryberg med udgangspunkt i bogen ”Domstolens blinde øje” gør os klogere på følgende områder:

  • Den nyeste internationale forskning om domstolenes afgørelser og ubevidste bias 
  • Samarbejde mellem domstolene og forskningen, der modvirker ubevidste bias og sikrer fair og upartiske afgørelser 
  • Er det tilstrækkeligt med kyndige dommere og et velfungerende lægdommersystem, når man skal sikre fairness og upartiskhed? 
  • Kan et tilfældigt slag med en terning påvirke en dommers strafudmåling?

At dømme andre mennesker til at gennemgå lidelser, der kan være helt eller delvist invaliderende for deres liv – som fx en lang fængselsstraf – er en alvorlig sag. Det bør foregå efter præcise, forudsigelige og alment accepterede kriterier. På basis af international forskning sættes der i denne bog spørgsmålstegn ved, om det faktisk forholder sig sådan. Tankevækkende – og stærkt bekymrende!” Sådan skriver professor emeritus Flemming Balvig om bogen "Domstolens blinde øje".


Arrangementet slutter af med en let forplejning og networking, hvor det vil være muligt at fortsætte samtalen og købe bogen “Domstolens blinde øje” til en særpris.

Tilmeld dig arrangementetTid & Sted

Tid: 26. oktober 2016 kl. 17.00-19.30 

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Arrangementet er for medlemmer af Djøf.

Tilmeld dig senest d. 21. oktober.

Få 15% i rabat på din første bestilling >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
15% i rabat på din første bestilling

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser: