Læs Drude Dahlerups artikel Kvindeoprøret fra Samfundsøkonomen.

To af Rødstrømpebevægelsens vigtigste slogans var: ”Ingen klassekamp uden kvindekamp – ingen kvindekamp uden klassekamp” og ”Det private er politisk”. Mens det første slogan er gået over i historien, er det andet blevet højaktuelt med #MeToo-bevægelsens globale oprør mod seksuel chikane og seksuelle krænkelser.

Du kan læse Drude Dahlerups artikel fra Samfundsøkonomen med titlen "Kvindeoprøret" her.

DRUDE DAHLERUP er Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1973. Aktiv i Studenterrådet i 60’erne; medsarbejder ved Studenterbladet (DSF) 1967-68: Professor i statsvetenskap ved Stockholms Universitet 1998-2016; Adjungeret professor ved RUC fra 2017. International rådgiver for FN, IPU, DIPD o.a., specielt i post-konflikt lande, vedr. valgsystemer og kønskvoteringssystemer.

Er du medlem af Djøf kan du læse Samfundsøkonomen gratis via dette link:
https://www.djoef.dk/omdjoef/nyheder-og-blade/fagblade-for--oe-konomer-og-jurister/samfunds-oe-konomen.aspx

Ønsker du at abonnere på Samfundsøkonomen kan du bestille via dette link:
https://www.djoef-forlag.dk/da/tidsskrifter/sam/bestil-samfundsoekonomen

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.