Frederik Zimmer

Frederik Zimmer

Født 1944


CV

  • Redaktør av tidsskriftet Skatterett og Norges Lover
  • Redaktør for skatte- og avgiftslover i Karnov, norsk kommentert lovsamling
  • Formann i overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter
  • Dekanus fra 1995
  • Professor fra 1987
  • Universitetslektor og universitetsstipendiat ved det juridiske fakultet i Oslo fra 1971
  • Dommerfullmektig 1970-71
  • Dr.juris 1978 (Arv og skatt; 2. utg., 1990)
  • Cand.jur. 1970 (Oslo)