Eigil Worm

Eigil Worm

Advokat i advokatfirmaet Horten(www.horten.dk) Hans hovedsagsområder er alle forhold i forbindelse med fast ejendom,samt erhvervsret og kommunalret.

Eigil Worm beskæftiger sig især med regulering af fast ejendom, herunder plan og miljøret, naturbeskyttelse, servitutter mv. Endvidere arbejder han med kommunalret, forvaltningsret, varmeforsyning mv.

Ud over artiklen i formularsamlingen om servittutter har han bl a skrevet en rapport om timeshare for planstyrelsen.