Erik Werlauff

Erik Werlauff

Erik Werlauff, dr.jur., advokat med møde for højesteret, er ansat som professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, samt som advokat ved Werlauff Advokatfirma.

Forfatterens primære fagområder omfatter selskabsret, selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del, civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen, europæiske menneskerettigheder.

Han virker i dag som rådgiver i juridiske spørgsmål, voldgiftsdommer m.v. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse, herunder Aalborg Universitets nye MBA-uddannelse, ligesom han er indehaver af Werlauff Advokatfirma.

CV

  • Juridisk doktorgrad 1991 (Afhandling: "Selskabsmasken - loyalitetspligt og generalklausul i selskabsretten")
  • 1988 - : Professor i erhvervsret med særligt henblik på selskabsret ved Aalborg Universitet
  • 1983-88: Egen praksis i Herning
  • Ph.d. fra Aarhus Universitet 1983 (Afhandling: "Generalforsamling og beslutning")
  • 1978-83: Advokatuddannet hos højesteretssagfører Niels Alkil, Kbh.
  • 1976-78: Ansat i Justitministeriet og hos Statsadvokaten for Sjælland
  • 1976: Cand. jur (Aarhus Universitet)

Bøger af Erik Werlauff

Den juridiske metode

Den juridiske metode

- en introduktion

af Lone L. Hansen & Erik Werlauff

Dette er en brugerorienteret fremstilling af den juridiske metode, og hvordan man anvender denne i praksis.

Udgave 2 2016 | 251 sider | ISBN 9788757436648

Pris DKK 450,00
Medl. DKK 360,00

Den juridiske metode

Den juridiske metode

- en introduktion

af Lone L. Hansen & Erik Werlauff

Dette er en brugerorienteret fremstilling af den juridiske metode, og hvordan man anvender denne i praksis.

Udgave 2 2016 | 251 sider | ISBN 9788757499827

Pris DKK 360,00

Selskabsloven

Selskabsloven

Med kommentarer

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Denne lovkommentar er bibelen på området for kapitalselskaber.

Udgave 2 2014 | 1596 sider | ISBN 9788757430936

Pris DKK 2000,00
Medl. DKK 1600,00

Selskabsloven

Selskabsloven

Med kommentarer

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Denne lovkommentar er bibelen på området for kapitalselskaber.

Udgave 2 2014 | 1596 sider | ISBN 9788757496918

Pris DKK 1600,00

Kontrakter

Kontrakter

af Erik Werlauff

Bogen udgør en ajourføring med mellemkommende praksis, litteratur, formuleringer mv.

Udgave 3 2013 | 304 sider | ISBN 9788757496154

Pris DKK 440,00

Kontrakter

Kontrakter

af Erik Werlauff

Bogen udgør en ajourføring med mellemkommende praksis, litteratur, formuleringer mv.

Udgave 3 2013 | 308 sider | ISBN 9788757429077

Pris DKK 550,00
Medl. DKK 440,00

Børs- og kapitalmarkedsret

Børs- og kapitalmarkedsret

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Bogen giver et opdateret indblik i nye regler, bestemmelser og praksis og introducerer et nyt kapitel om de kreditretlige regler ved værdipapirregistrering og -clearing.

Udgave 5 2012 | 744 sider | ISBN 9788757495270

Pris DKK 1000,00

Børs- og kapitalmarkedsret

Børs- og kapitalmarkedsret

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Bogen giver et opdateret indblik i nye regler, bestemmelser og praksis og introducerer et nyt kapitel om de kreditretlige regler ved værdipapirregistrering og -clearing.

Udgave 5 2012 | 744 sider | ISBN 9788757425871

Pris DKK 1250,00
Medl. DKK 1000,00

Arv & skifte

Arv & skifte

med skiftereformen 2011

af Erik Werlauff

Bogens hovedsigte er som i hidtidige udgaver af bogen at give en integreret og koncentreret fremstilling af arve-, skifte-, afgifts- og skattespørgsmål ved dødsfald.

Udgave 08 2011 | 424 sider | ISBN 9788757425895

Pris DKK 900,00
Medl. DKK 720,00

Skyldforhold

Skyldforhold

Obligationsrettens grundbegreber

af Erik Werlauff

Denne bog indeholder en kort og enkel gennemgang af obligationsrettens grundbegreber.

Udgave 2 2011 | 0 sider | ISBN 9788757493993

Pris DKK 380,00

Skyldforhold

Skyldforhold

Obligationsrettens grundbegreber

af Erik Werlauff

Denne bog indeholder en kort og enkel gennemgang af obligationsrettens grundbegreber.

Udgave 2 2011 | 250 sider | ISBN 9788757425819

Pris DKK 475,00
Medl. DKK 380,00

Udlicitering og medarbejdere

Udlicitering og medarbejdere

Ret og pligt i forhold til medarbejderne ved offentlig udlicitering og privat ou

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Denne bog behandler offentlig udlicitering og privat outsourcing særligt i forhold til lønmodtagerbeskyttelsen.

Udgave 5 2011 | 263 sider | ISBN 9788757493276

Pris DKK 544,00

Udlicitering og medarbejdere

Udlicitering og medarbejdere

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Denne bog behandler offentlig udlicitering og privat outsourcing særligt i forhold til lønmodtagerbeskyttelsen.

Udgave 5 2011 | 263 sider | ISBN 9788757424072

Pris DKK 680,00
Medl. DKK 544,00

Arv & skifte

Arv & skifte

af Erik Werlauff

Bogens hovedsigte er som i hidtidige udgaver af bogen at give en integreret og koncentreret fremstilling af arve-, skifte-, afgifts- og skattespørgsmål ved dødsfald.

Udgave 08 2011 | 424 sider | ISBN 9788757494525

Pris DKK 720,00

Vedtægter og ejeraftaler

Vedtægter og ejeraftaler

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Bogen giver først en teoretisk baggrund for selskabets regelsæt i form af vedtægterne og for ejernes eventuelle regelsæt i form af ejeraftaler.

Udgave 3 2010 | 307 sider | ISBN 9788757493856

Pris DKK 465,00

Vedtægter og ejeraftaler

Vedtægter og ejeraftaler

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

Bogen giver først en teoretisk baggrund for selskabets regelsæt i form af vedtægterne og for ejernes eventuelle regelsæt i form af ejeraftaler.

Udgave 3 2010 | 307 sider | ISBN 9788757422665

Pris DKK 585,00
Medl. DKK 468,00

Civil Procedure in Denmark

Civil Procedure in Denmark

af Erik Werlauff

”Civil Procedure in Denmark” allows not only for traditional dispute settlement, but also includes special proceedings in such areas of legal practice as property rights, family and estate affairs, real estate, bankruptcy, and the testing of administrative decisions.

Udgave 2 2010 | 150 sider | ISBN 9788757421835

Pris DKK 550,00
Medl. DKK 440,00

Europæiseringen af dansk ret

Europæiseringen af dansk ret

af WERLAUFF Advokatfirma, Ole Spiermann, Søren Friis Hansen, Jonas Bering Liisberg, Peter Arnt Nielsen, Peter Pagh, Tine Sommer, Michael Steinicke, Helle Krunke, Kent Kristensen, Jens Vedsted-Hansen, Thomas Elholm, Peter Starup, Ole Hammerslev, Martin Gräs Lind, Morten Kallestrup, Erik Werlauff, Niels Fenger, Bugge Thorbjørn Daniel, Ole Hasselbalch, Birgitte Egelund Olsen (red.) & Karsten Engsig Sørensen (red.)

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. Bogen er rettet mod forskere, dommere, advokater, embedsfolk og andre, der beskæftiger sig med, hvordan EU-retten påvirker dansk ret.

Udgave 1 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris DKK 900,00
Medl. DKK 720,00

Erhvervsjuras Basisbog

Erhvervsjuras Basisbog

af Trine Schultz & Erik Werlauff (ansv. red.)

Bogen er i første række skrevet til basis-, jura og erhvervsjurastuderende ved Aalborg Universitet, men den rummer en guldgrube af erhvervsjuridisk viden også for virksomheder, rådgiver, myndigheder og studerende ved andre universiteter og handelshøjskoler.

Udgave 1 2007 | 350 sider | ISBN 9788757416671

Pris DKK 880,00
Medl. DKK 704,00

EU Company Law

EU Company Law

af Erik Werlauff

The book account for a broad spectrum of subjects of extreme impact for European companies.

Udgave 2 2003 | 670 sider | ISBN 9788757490510


Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.