Gerd Dahl Sinding

Gerd Dahl Sinding

Gerd Sinding, cand. jur., 1990, sekretariatschef i Domstolsstyrelsen. 2002-2005 sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat. Tidligere fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen, dommerfuldmægtig ved forskellige retter gennem 8 år og konstitueret landsdommer ved Østre Landsret.

Bøger af Gerd Dahl Sinding

Offererstatningsloven

Offererstatningsloven

Med kommentarer

af Michael Lerche & Gerd Dahl Sinding

Denne lovkommentar giver dig offererstatningsloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 1 2005 | 240 sider | ISBN 9788757401714

Pris DKK 470,00
Medl. DKK 376,00