Karina Sehested

Karina Sehested

Ph.D. i offentlig forvaltning og forskningslektor på By og Byg - Statens Byggeforskningsinstitut.

Har i de senere år beskæftiget sig med forskning i kommunal forvaltning og byudvikling.